JABATAN AGAMA ISLAM SELANGOR

Rabu, 30 Nov 2022 | 6 Jamadilawal 1444H | 04:32:42 AM

Aduan

Cara membuat aduan :

 1. Melalui Biro Pengaduan Awam (BPA)
 2. Melalui Sistem Talian Aduan Rakyat Selangor (STARS)
 3. Melalui surat rasmi kepada jabatan
 4. Melalui emel JAIS; info@jais.gov.my
 5. Melalui talian telefon; 03-55143425 (Unit Perhubungan Awam & Penerbitan, JAIS)

Kelakuan tidak sopan di tempat awam bermaksud apa-apa perbuatan yang dilakukan oleh mana-mana orang Islam dengan sengaja iaitu yang bertentangan dengan syarak secara terbuka di mana-mana tempat awam.

 1. Ya. Perbuatan menjual minuman keras bagi orang Islam adalah salah menurut seksyen 18(2) Enakmen Jenayah Syariah (Negeri Selangor) tahun 1995. Sabit kesalahan boleh didenda tidak melebihi RM5000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau kedua-duanya sekali.
 2. Selain itu, adalah menjadi satu kesalahan bagi seseorang yang beragama Islam membuat, menawarkan atau mempamerkan untuk jualan, menyimpan atau membeli apa-apa minuman yang memabukkan.

Tindakan boleh dilakukan di mana-mana kawasan termasuk di kilang-kilang, jika ada maklumat awam yang lengkap dan berlakunya pelanggaran hukum syarak.

Bahagian Penguatkuasaan menjalankan aktiviti rondaan berjadual di kawasan-kawasan Hotspot (kawasan merah) bagi membendung kegiatan maksiat yang dibuat secara terang-terangan seperti tempat membeli-belah, taman rekreasi dan pusat hiburan terbuka setiap hari mengikut lokasi-lokasi sasaran yang dikenalpasti. Kegiatan berkelakuan tidak sopan di tempat-tempat awam boleh diambil tindakan di bawah seksyen 31 Enakmen Jenayah Syariah (Negeri Selangor) tahun 1995. Sabit kesalahan boleh dikenakan denda sebanyak RM1000 ataupun 6 bulan penjara atau kedua-duanya sekali.

 1. Orang awam tidak mempunyai kuasa untuk menjalankan tangkapan. Walaubagaimanapun orang awam boleh membantu Pegawai Penguatkuasa Agama JAIS ataupun Pegawai Masjid untuk menjalankan tangkapan dengan menyalurkan maklumat.
 2. Selain Pegawai Penguatkuasa Agama JAIS, pegawai-pegawai masjid yang terdiri daripada Nazir, Imam 1, Bilal 1 dan Siak 1 turut diberi kuasa oleh Enakmen Pentadbiran Agama Islam untuk menjalankan tangkapan di qariah masing-masing.

Pegawai Masjid yang terdiri daripada Nazir, Imam, Bilal dan Siak adalah orang boleh dihubungi untuk membuat tangkapan kes khalwat kerana mereka telah diberi kuasa oleh Majlis Agama Islam Selangor (MAIS). Selain itu, pengadu juga boleh terus memberi maklumat perlakuan jenayah Syariah ke mana-mana Balai Polis berhampiran

Tindakan penguatkuasaan akan diambil dengan segera ke atas aduan yang lengkap berstatus FFA (untuk tindakan lanjut) dalam tempoh 24 jam dan jika ketiadaan penguatkuasa agama disebabkan hal-hal tertentu yang tidak dapat dielakkan maka pegawai masjid atau pegawai polis boleh membantu untuk membuat tangkapan.

Sebarang aduan boleh disalurkan melalui talian hotline 24 jam 
Bahagian Penguatkuasaan JAIS di talian 1800-88-2424 ataupun 
boleh hadir terus ke : 
Hotline Penguatkuasaan JAIS, 
Aras Bawah, Menara Utara, 
Bangunan Sultan Idris Shah, 
Seksyen 5, Persiaran Masjid, 
40676 Shah Alam, Selangor. 

Apabila kejadian khalwat berlaku di kawasan anda langkah-langkah berikut perlu diikuti:-

 1. Melaporkan kejadian tersebut melalui talian tetap hotline 24 jam: 1800-88-2424
 2. Memberikan maklumat diri kepada pegawai bertugas.
 3. Memberikan maklumat kejadian khalwat seperti alamat kejadian yang tepat, nama dan latarbelakang orang yang disyaki (jika berkenaan) serta tanda-tanda kejadian disyaki berlaku seperti wujudnya kenderaan orang yang disyaki.

Status aduan yang lengkap boleh disemak oleh pengadu secara lisan dalam tempoh 10 hari selepas membuat aduan.

Maklumat pengadu diperlukan supaya boleh direkodkan dan dirujuk oleh pihak Penguatkuasa Agama pada bila-bila masa diperlukan serta menunjukkan kebertanggungjawaban pengadu terhadap aduan yang dikemukakan.

Pihak pengadu akan dirahsiakan identiti untuk memelihara keselamatan pengadu. Walaubagaimanapun, pengadu hendaklah tampil apabila diperlukan pada bila-bila masa sekiranya diperlukan bagi tujuan siasatan.

Seseorang yang membuat aduan atau memberikan apa-apa maklumat tentang suatu perlakuan jenayah syariah hendaklah memberikan secara benar dan jika didapati aduan yang diberikan itu palsu maka pengadu boleh disabitkan dengan suatu kesalahan menurut Seksyen 211 Enakmen Tatacara Jenayah Syariah Negeri Selangor No. 3 Tahun 2003.

Sekolah

 1. Perlu mewujudkan sekolah terlebih dahulu mengikut peraturan dan syarat daripada pihak berwajib.
 2. Pemohon perlu mengisi borang pendaftaran sekolah yang boleh diperolehi di Unit Pendidikan Islam (UPI), Pejabat Agama Islam Daerah (PAID) atau di Bahagian Pendidikan Islam (BPI), Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS).
 3. Borang yang telah lengkap hendaklah dikembalikan kepada Unit Pendidikan Islam (UPI), Pejabat Agama Islam Daerah (PAID) beserta dengan Minit Mesyuarat penubuhan sekolah dan sesalinan senarai ahli jawatankuasa Pengurusan Sekolah.
 4. Surat Perakuan Pendaftaran akan dikeluarkan oleh Bahagian Pendidikan Islam (BPI), Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) setelah borang tersebut diperaku dan diserahkan oleh Unit Pendidikan Islam (UPI), Pejabat Agama Islam Daerah (PAID) apabila selesai melakukan semakan dan pemantauan di sekolah tersebut.
 1. Penempatan atau Taman Perumahan baru yang telah ada Sekolah Kebangsaan (SK).
 2. Mempunyai tapak yang sesuai untuk membina sekolah.
 3. Jarak antara sekolah sediaada mestilah munasabah:
  1. Kawasan luar Bandar – sebuah sekolah bagi setiap kampung
  2. Kawasan Bandar/Taman Perumahan – sekurang-kurangnya satu kilometer
 4. Peruntukan pembangunan yang mencukupi dari pihak berwajib.
 1. Pra Sekolah (5-6 tahun).
 2. KAFA Integrasi (7-12 tahun).
 3. Sekolah Rendah Agama (SRA) (7-12 tahun).
 4. Sekolah Rendah Agama Integrasi (SRAI) (7-12 tahun).
 5. Sekolah Agama Menengah (SAM) (13-19 tahun).
 6. Maahad Integrasi Tahfiz Sains (MITS) (13-17 tahun).
 7. Maahad Integrasi Tahfiz dan Turath Selangor (MITS) (13-18 tahun).
 1. Pendaftaran murid adalah pada 2 Mei hingga 31 Julai setiap tahun.
 2. Pengesahan pula adalah pada 1 Oktober hingga 30 November setiap tahun.
 1. Borang permohonan pendaftaran Ujian Kelayakan Sekolah (UKS) yang boleh didapati di sekolah terkini.
 2. Salinan surat beranak anak
 3. Salinan dokumen pendaftaran Sekolah Kebangsaan (SK) anak.
 4. Salinan bil utiliti (elektrik atau air)
 5. Pengesahan pemastautin Selangor (jika berkenaan).

Pemohon perlu mengisi borang rayuan yang boleh diperolehi di Unit Pendidikan Islam (UPI), Pejabat Agama Islam Daerah (PAID) dan borang yang telah lengkap perlu dikembalikan ke tempat yang sama.

Tauliah

 1. Berumur tidak lebih dari 60 tahun.
 2. Boleh bertutur dalam Bahasa Malaysia dengan baik.
 3. Memasuki Malaysia melalui cara yang sah.
 4. Mempunyai latar belakang Pendidikan Islam dan berkelulusan sekurang-kurangnya di peringkat Sijil dalam bidang Pengajian Islam.
 5. Untuk jawatan Guru Tahfiz Al-Quran, pemohon hendaklah mempunyai Sijil Tahfiz Al-Quran dari Institusi Pengajian Tahfiz di dalam atau luar Negara yang diiktiraf oleh kerajaan.
 6. Masjid / Surau / Madrasah hendaklah berdaftar dengan JAIS.
 7. Berpegang kepada akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah.
 8. Tidak berhasrat untuk mengembangkan ideologi kepartian dan ajaran yang bertentangan dengan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah.
 9. Tidak menyentuh apa-apa berhubung Kebesaran, Kemuliaan, Kedaulatan Dan Kuasa-Kuasa Agong dan Raja-Raja Melayu.
 10. Tidak merendahkan perkara-perkara Khilafiah yang terdapat di dalam mazhab yang empat..
 11. Berakhlak baik dan tidak mempunyai sebarang rekod jenayah di Malaysia atau di Negara asal.
 12. Tidak menyinggung perasaan mana-mana kaum, agama, adat resam dan budaya penduduk tempatan yang boleh membawa ketegangan kaum dan agama.
 13. Jadual waktu mengajar mestilah berbentuk harian dan sepenuh masa iaitu sekurang-kurangnya lima (5) jam sehari berada di premis tempat bertugas.
 14. TMenggunakan kitab yang muktabar dan menyenaraikan nama-nama kitab yang digunakan untuk mengajar.
 15. Pemohon hendaklah mengisi borang secara online JAKIM sama ada bagi permohonan baru atau memperbaharui Pas Lawatan berkenaan.
 16. Pemohon hendaklah mencetak surat sokongan Pas Lawatan Ikltisas samada bagi pemohonan baru atau memperbaharui lanjutan dalam tempoh 14 hari bekerja di laman web JAKIM.
 1. Pemohon hendaklah mengisi Borang Permohonan Tauliah (LAM/BD/04-01) dengan lengkap.
 2. Permohonan tauliah hendaklah dihantar melalui Pejabat Agama Islam Daerah yang berhampiran.
 1. Mengisi Borang Permohonan Tauliah yang disediakan melalui Pejabat Agama Islam Daerah yang berhampiran dengan tempat tinggal;
 2. Permohonan hendaklah disokong oleh dua (2) orang saksi yang mengetahui latar belakang dan kelayakan pemohon;
 3. Mengemukakan dua keping gambar, salinan kad pengenalan dan salinan sijil atau sijil-sijil yang telah disahkan yang berkaitan dengan kelayakan pemohon;
 4. Menghadiri dan lulus sesi temuduga secara lisan dan bertulis yang dikehendaki oleh Bahagian Dakwah JAIS;
 5. Keputusan disahkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Tauliah MAIS;
 6. Perlu melepasi tapisan keselamatan dari IPK / PDRM; dan
 7. Pengeluaran kad tauliah akan dikeluarkan mengikut kategori yang diluluskan.
 1. Kad tauliah akan tamat tempoh
  • Perlu memperbaharui tempoh sah tauliah, tidak lewat dari enam (6) bulan sebelum tarikh tamat tempoh sah.
 2. Kad tauliah telah tamat tempoh
  • Pemohon perlu mengisi borang seperti prosedurpermohonan yang baru.

Tempoh sah laku tauliah adalah satu (1) tahun. Pemohon perlu memperbaharui tauliah yang telah tamat tempoh selewat-lewatnya sebulan selepas tamat tempoh.

 1. Beragama Islam.
 2. Warganegara Malaysia
 3. Bermastautin dalam Negeri Selangor Darul Ehsan tidak kurang 4 bulan dari tarikh memohon.
 4. Berpegang dengan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah;a
 5. berumur 18 tahun ke atas;
 6. Sihat tubuh badan dan sempurna akal;
 7. Berakhlak dengan akhlak Islam;
 8. Tidak pernah disabitkan dengan kesalahan jenayah oleh Mahkamah Sivil atau Mahkamah Syariah;
 9. Mempunyai pengetahuan agama Islam sekurang-kurangnya di peringkat Empat Thanawi atau setaraf dengannya;
 10. Mendapat kebenaran bertulis daripada majikan.
 1. Alim Ulama’ atau Tokoh Agama tempatan tertentu atau Alim Ulama’ atau Tokoh Agama Luar Negeri yang dijemput secara rasmi atau atas jemputan khas Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri, Jabatan, Agensi atau penganjurnya;
 2. Mufti-Mufti Negeri dan Ahli-ahli Jawatankuasa Fatwa Negeri-Negeri
 3. Hakim-Hakim Mahkamah Syariah dan Pendaftar Mahkamah Syariah Negeri-Negeri;
 4. Menteri atau Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri yang bertanggungjawab dengan Hal Ehwal Islam atau Ketua Jabatan Agama Islam Negeri atau Ahli Majlis Agama Islam Negeri-Negeri; dan
 5. Pegawai Hal Ehwal Islam atau Pegawai Agama Islam Persekutuan dan Negeri, Pensyarah-Pensyarah Fakulti Pengajian Islam Universiti-Universiti Tempatan atau Institusi Pengajian Tinggi Tempatan, Guru Agama Kementerian Pendidikan atau Guru Agama Jabatan Agama Islam Negeri.
 6. Walau bagaimanapun pengecualian yang diberi kepada individu di atas yang dinyatakan di para (a) hingga (e) dalam Peraturan 22 mengikut Peraturan-Peraturan Tauliah (Negeri Selangor) 2008, adalah tertakluk kepada keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Tauliah setelah dibuat melalui permohonan bertulis.

Apabila disabitkan kesalahan seseorang yang mengajar tanpa tauliah boleh didenda tidak melebihi tiga ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua (2) tahun atau kedua-duanya. Seksyen 19 - Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003

 1. Pemegang Tauliah telah melanggar atau tidak mematuhi atau tidak menjalankan mana-mana terma, syarat atau sekatan yang dinyatakan dalam tauliah;
 2. Pemegang Tauliah memberi ceramah umum atau mengajar agama Islam secara yang bertentangan dengan syariah atau akidah Islamiah;
 3. Pemegang Tauliah memberi ceramah umum atau mengajar agama Islam yang mempunyai kecenderungan bagi mendatangkan kebencian atau penghinaan atau membangkitkan perasaan tidak suka terhadap Kerajaan Persekutuan atau mana-mana Kerajaan Negeri atau bagi mengembangkan perasaan buruk sangka atau permusuhan antara beberapa kaum atau golongan penduduk Malaysia;
 4. Pemegang Tauliah memberi tafsiran yang tidak tepat, keliru atau menyeleweng dari ajaran sebenar agama dalam ceramah umum atau pengajaran Agama Islamnya;
 5. Pemegang Tauliah tidak mematuhi apa-apa arahan, larangan atau perintah yang diberikan secara sah oleh MAIS atau Jawatankuasa; dan
 6. Pemegang Tauliah berkelakuan dengan cara yang mencemarkan Agama Islam.
 1. Melalui laman web : www.jais.gov.my
 2. Merujuk di Unit Dakwah, Pejabat Agama Islam Daerah yang berhampiran.
 3. Merujuk di Unit Dakwah Dan Tarbiah Bahagian Dakwah JAIS di talian 03- 55143514 / 3513.
 1. Penceramah Dalam Negeri
  1. Pihak penganjur perlu mengisi Borang Kebenaran Khas yang boleh diambil di Unit Dakwah, Pejabat Agama Islam Daerah atau Bahagian Dakwah JAIS dengan melampirkan latar belakang penceramah dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja.
  2. Kelulusan dan Surat Kebenaran Khas akan dikeluarkan oleh Setiausaha Jawatankuasa Tauliah dalam tempoh tiga (3) hari bekerja.
 2. Penceramah Luar Negara
  1. Pihak penganjur perlu mengisi Borang Kebenaran Pendakwah Singkat JAKIM secara online.
  2. Pihak penganjur perlu mengisi Borang Kebenaran Khas di Pejabat Agama Islam yang berhampiran atau Bahagian Dakwah JAIS dengan melampirkan butiran dan latar belakang penceramah untuk mendapatkan sokongan dan Surat Kebenaran Khas.
 1. Tauliah Ceramah Umum (D 1) yang membenarkan pemegangnya memberi ceramah umum berhubung dengan apa-apa aspek agama Islam di mana-mana tempat dan dengan apa-apa jua cara selain dari mengajar agama Islam secara berkala;
 2. Tauliah Mengajar Agama Islam Berkitab (D 2) yang membenarkan pemegangnya mengajar agama Islam secara berkala menggunakan kitab di mana-mana tempat;
 3. Tauliah Mengajar Al-Quran (D 3) yang membenarkan pemegangnya mengajar Al-Quran di mana-mana premis; dan
 4. Tauliah Khas (D 4) bagi individu yang tidak memiliki kelayakan pengetahuan agama Islam di peringkat Empat Thanawi dan mempunyai kepakaran tertentu seperti Motivasi, Pembangunan Insan, Zakat dan sebagainya.

Perolehan

Secara online dan berdaftar melalui Sistem Penjualan Dokumen Tender Dan Sebutharga Negeri Selangor (http://tender.selangor.gov.my)

Syarikat yang berjaya akan dipelawa melalui Surat Setuju Terima, tetapi yang tidak berjaya tidak akan dimaklumkan.

Pendaftaran memerlukan anda:

 1. Mengisi borang pendaftaran
 2. Memilih agensi mana yang anda ingin membuat pengesahan.
 3. Pergi ke agensi tersebut untuk pengesahan. Sila bawa dokumen yang berkaitan. (MOF, ROC, CIDB, PKK)
 4. Agensi akan meluluskan pendaftaran anda.
 5. Kontraktor membuat pembayaran untuk pendaftaran secara online.
 6. Kontraktor boleh membeli dokumen tender/ sebutharga secara online.

Boleh. Walau bagaimanapun jabatan tidak terikat untuk menerima mana-mana sebut harga yang ditawarkan.

Pembekal perlu datang sendiri ke Unit Pentadbiran (seksyen Perolehan) tingkat 8, Menara Selatan, Bangunan Sultan Idris Shah, Shah Alam, dengan membawa profil syarikat.

Perkahwinan

Sijil KPPI tidak mempunyai tarikh luput, dimana seseorang itu perlu mengikuti Kursus Pra-perkahwinan sekali sahaja sepanjang hayat.

1.     Pernah berkahwin 
2.     Berumur 45 ke atas dan belum pernah berkahwin 
3.     Orang Kelainan Upaya (Pekak, Bisu) 
4.     Muallaf (Orang asal/ Pribumi) 
5.     Warganegara Malaysia yang menetap dan akan menjalankan akad nikah di luar negara 
6.     Warganegara asing

 1.     Kursus anjuran JAIS/ PAID : Pemohon perlu hadir ke Bahagian Undang-Undang Keluarga/ PAID untuk mendapatkan surat pengesahan menghadiri kursus Pra-Perkahwinan bagi menggantikan sijil yang hilang. 
2.     Kursus anjuran Agensi Luar : Pemohon hendaklah terlebih dahulu mendapatkan surat perakuan daripada penganjur dan mengemukakan surat tersebut ke Bahagian Undang-Undang Keluarga/ PAID bagi mendapatkan surat pengesahan menghadiri KPPI.

Ya, mereka dikecualikan menghadiri KPPI. Walaubagaimanapun jika mereka berminat, mereka boleh memohon untuk menghadiri KPPI in.

Tidak boleh. Pemohon hendaklah menghadiri dan mengikuti kesemua modul/sesi yang telah ditetapkan. Selain yang terdapat pada modul yang tidak diikuti ia perlu diganti, dilengkapkan sebelum sijil boleh dikeluarkan.

Tidak boleh. Menghadiri KPPI merupakan salah satu dokumen wajib yang perlu ada dalam satu-satu permohonan perkahwinan.

Tidak, penganjuran KPPI hanya dianjurkan oleh Bahagian Undang-undang Keluarga dan Pejabat Agama Islam Daerah serta agensi yang dibenarkan seperti Institut Pengajian Tinggi dan Masjid. 

Bayaran yang dikenakan adalah RM80.00 seorang secara tunai untuk 2 hari kursus merangkumi buku dan makan minum. 

 Pemohon perlu hadir ke BUUK / PAID dan mengisi borang permohonan KPPI, seterusnya menghadiri KPPI pada tarikh yang ditetapkan.

Tuan/ Puan boleh mendapatkan khidmat nasihat dan menghadiri sesi runding cara di PAID dengan mengisi semula Borang Aduan Kekeluargaan secara atas talian pada Sistem Khidmat Nasihat dan Runding Cara Kekeluargaan, Jabatan Agama Islam Selangor di https://eprihatin.jais.gov.my

Puan boleh hadir sendirian atau bersama suami ke Unit Undang-Undang Keluarga, Pejabat Agama Islam Daerah yang berhampiran dengan tempat tinggal untuk mendapatkan khidmat nasihat dan rundingcara kekeluargaan. 

Permohonan untuk mendapatkan Khidmat Nasihat dan Rundingcara Kekeluargaan boleh dibuat di Unit Undang-Undang Keluarga, Pejabat Agama Islam Daerah (PAID) dimana pemohon bermastautin.

JAIS sentiasa berusaha memberikan perkhidmatan kepada orang ramai meliputi perkahwinan, perceraian dan rujuk. Program-program kepada pasangan yang menghadapi masalah rumahtangga turut diadakan secara berkala, antaranya seperti berikut:

 1. Kursus Pasca Perkahwinan.
 2. Program Pembangunan Keluarga Islam Dan Pembangunan Sosial :
 • Syurga Rumahtangga
 • Amanah Dalam Rumahtangga
 • Aqidah Sejahtera Keluarga Terpelihara
 • Maqasid Syariah Membawa Kebaikan Kepada Keluarga
 • Hidup Rosak Kerana Zina

Maklumat lanjut berkaitan program boleh diperolehi dengan menghubungi PAID berdekatan

Pemohon hanya perlu mengisi Borang Aduan Kekeluargaan secara atas talian pada Sistem Khidmat Nasihat dan Runding Cara Kekeluargaan, Jabatan Agama Islam Selangor di https://eprihatin.jais.gov.my

Tidak wajib, ia hanya sebagai satu usaha yang diambil bagi mendapatkan pandangan dan maklumat yang diperlukan, sebelum tindakan susulan dipanjangkan ke Mahkamah Syariah yang berbidangkuasa

Tempoh sesi dijalankan adalah di antara 45 minit sehingga 60 minit (1 jam).

Puan boleh memfailkan permohonan untuk bercerai melalui salah satu dari 3 jenis permohonan ini:

 1. Seksyen 47: Permohonan cerai secara persetujuan bersama.
 2. Seksyen 50: Permohonan cerai dibawah takliq atau janji.
 3. Seksyen 53: Permohonan cerai secara fasakh.

Walaupun suami telah meninggalkan puan dalam tempoh yang lama tanpa khabar berita, puan masih dikira sebagai pasangan suami isteri. Perceraian hanya berlaku sekiranya puan membuat permohonan cerai di Mahkamah Rendah Syariah dan mahkamah mensabitkan penceraian telah berlaku antara puan dan suami.

Pembinaan dan Penyelenggaraan

Membuat permohonan kepada Pejabat Agama Islam Daerah dengan mengisi borang BPM-01-01 (Borang Kebenaran Membina Masjid) yang disediakan.

 1. Memohon daripada Kerajaan Negeri atau Kerajaan Pusat (ICU).
 2. Dapatkan sumbangan daripada syarikat-syarikat korporat dan sumbangan awam.

Jarak anatara satu-satu masjid ialah 3 kilometer. Walaubagaimanapun, kawasan mempunyai kepadatan tinggi boleh diberi pengecualian.

Hubungi Unit Pembangunan JAIS atau Pihak Berkuasa Tempatan atau Pejabat Daerah/Tanah.

 1. DYMM Sultan Selangor
 2. Dato’ Menteri Besar (dengan perkenan Tuanku)
 3. Orang Besar Daerah (dengan perkenan Tuanku)

Berdasarkan kelulusan Mesyuarat Kariah MAIS yang akan bermesyuarat 4 kali setahun

 1. Pegawai atau Jawatankuasa Masjid
 2. Pengerusi atau Jawatankuasa Surau
 3. Pengerusi Jawatankuasa Penaja

Boleh, Ahli Kariah perlu mendapat kelulusan Majlis Agama Islam Selangor terlebih dahulu.

Dengan menubuhkan akaun dana di Perbadanan Waqaf Selangor.

Boleh, dengan syarat mendapatkan kebenaran daripada Unit Pembangunan JAIS melalui sokongan PAID.

Membuat aduan kepada PAID untuk siasatan kemudian dipanjangkan ke Unit Pembangunan JAIS.

Perlu dan mendapat pengesahan Unit Pembangunan JAIS.

Masjid dan Surau

Jabatan Mufti mengesahkan arah kiblat bagi keperluan dalam pembinaan masjid/surau/musolla/tanah kubur. Jabatan Mufti akan mengesahkan arah kiblat melalui Sijil Perakuan Arah Kiblat.

 1. Terdiri daripada 12 orang individu yang telah dilantik oleh MAIS.
 2. Individu yang mempunyai kepakaran tertentu dalam bidang agama, Bahasa Arab, ilmu-ilmu Al-Quran & Hadis serta ilmu-ilmu penulisan.
 3. Individu yang mewakili Jabatan (Timbalan Pengarah JAIS & Mufti) dan seorang Ahli MAIS sebagai Pengerusi serta Ketua Penolong Pengarah BPM. sebagai setiausaha.
 4. Bermesyuarat 2 kali sebulan untuk menyemak dan mengedit serta mengesahkan draf teks khutbah.
 1. Pengedaran dibuat melalui perkhidmatan Pos Malaysia Berhad.
 2. Bagi kawasan Daerah Sepang diedarkan sendiri oleh PAID.
 3. Disedia menggunakan jaringan internet di laman Web JAIS (www.jais.gov.my) dan portal e-masjid.
 1. Ditentukan oleh Jawatankuasa Khutbah Selangor.
 2. Tajuk yang dipilih secara bebas oleh penulis.
 3. Tajuk-tajuk yang diarahkan oleh pihak-pihak berkuasa.

Penulisan khutbah bagi negeri Selangor adalah terbuka kepada seluruh rakyat Malaysia yang beragama Islam.

Pengurusan perolehan bekalan perkhidmatan masjid adalah sebagaimana yang digariskan dalam Garis Panduan Pengurusan Kewangan Masjid 2006 sebagaimana berikut :

Jenis Perolehan

Pembelian Terus

Pegawai Masjid dan Jawatankuasa Kariah (3 Sebut harga) (RM)

Jawatankuasa Sebutharga

Kos Barangan atau perkhidmatan

1.00 – 1,000.00

1,001 – 10,000

Lebih daripada 10,000

Kos kerja

1.00 – 1,000.00

1,00, - 50,000

Lebih daripada 50,000

Pemohon boleh mengisi borang permohonan yang boleh didapati di Pejabat Agama Islam Daerah yang berhampiran.

Guru Takmir akan minima elaun sebanyak RM800.00 sebulan dan Guru Al-Quran pula akan menerima sebayak RM120.00 sebulan.

Guru Takmir dibenarkan mengajar 8 kali sebulan dan Guru Al-Quran sebanyak 4 kali.

Pengajian Takmir dan Pengajian Al-Quran boleh diadakan di Masjid atau di Surau sahaja.

Ada. Pemantauan dibuat secara berkala dan dilakukan oleh Pegawai Penyelaras Masjid Daerah dan Pegawai Takmir Negeri.

 1. Takmir - Kurikulum khas yang disediakan oleh JAKIM
 2. Pengajian Al Quran – tiada kurikulum yang khas.

Pendaftaran

Perlu melaksanakan tindakan seperti berikut : 

 1. Bagi Pernikahan Poligami :
  • Membuat permohonan pengesahan nikah dan mendapatkan perintah daftar nikah daripada Mahkamah Tinggi Syariah terlebih dahulu.

 2. Bagi Pernikahan Bujang/Dara atau Duda/Janda :
  • Membuat permohonan pengesahan nikah dan memohon mendaftarkan semula pernikahan di Pejabat Agama Islam Daerah yang berkenaan.

Tidak boleh. Pihak Pendaftar akan mengeluarkan Surat Perakuan Pendaftaran Sementara terlebih dahulu. Sijil Pendaftaran Penuh akan dikeluarkan apabila borang pendaftaran sekolah persendirian telah lengkap selesai diproses.

 1. Pendaftaran murid adalah pada 2 Mei hingga 31 Julai setiap tahun.
 2. Pengesahan pula adalah pada 1 Oktober hingga 30 November setiap tahun.

Pendaftaran masuk untuk tahun satu (1) akan dibuka pada bulan Mac hingga Mei setiap tahun dan untuk pengesahan adalah pada bulan September.

Aktiviti Utama Bahagian Pengurusan Masjid adalah sebagaimana berikut : 

 1. Pendaftaran Masjid dan Surau;
 2. Kelulusan pembinaan Masjid dan Surau;
 3. Kelulusan Surau Solat Jumaat dan Naik Taraf Surau kepada Masjid;
 4. Pemantauan Penyelenggaraan Masjid dan Surau;
 5. Pengemaskinian Sistem Rekod dan Data
 6. Aduan Pelantikan dan Penamatan Pegawai dan Jawatankuasa Masjid dan Surau, Guru Ta’mir dan Guru Pengajian Al-Quran;
 7. Pembayaran elaun Pegawai dan Jawatankuasa Masjid, Guru Takmir dan Guru Pengajian Al-Quran;
 8. Urusan pembayaran Bantuan Moreh Bulan Ramadhan;
 9. Pengurusan Perkhidmatan Kakitangan Masjid-masjid Daerah dan Diraja;
 10. Urusetia Mesyuarat – Mesyuarat seperti Mesyuarat Jawatankuasa Kariah MAIS, Jawatankuasa Tadbir Masjid Negeri, Jawatankuasa Panel Khutbah Negeri Selangor, Unit Pengurusan Masjid Daerah, Mesyuarat PPMD dan Mesyuarat Jawatankuasa Tadbir Masjid-Masjid Daerah dan Masjid Diraja dan Panel Jawatankuasa Islah;
 11. Penerbitan Teks Khutbah versi Jawi, Rumi dan Bahasa Inggeris;
 12. Penerbitan Multimedia khutbah Versi Rumi dan Inggeris;
 13. Penerbitan Koleksi Khutbah Versi Jawi, Rumi dan Inggeris;
 14. Pertandingan Masjid Terbaik bagi peringkat Masjid Daerah, Diraja Dan Kariah;
 15. Pertandingan Surau Terbaik bagi peringkat Daerah dan negeri;
 16. Pelaksanaan Pemantauan Penanda Aras (KPI), Masjid-masjid
 17. Pemantauan & Penilaian Khutbah, Pemantauan Mesyuarat Agung Tahunan dan Pemantauan Kewangan Masjid;
 18. Program Bulan Pengimarahan Masjid.
 19. Penyediaan Kaedah dan Peraturan-peraturan, Garis Panduan dan Tatacara Berkaitan Masjid dan Surau;
 20. Penyediaan Standard Kebersihan Tandas Masjid dan Surau;
 21. Menganjurkan seminar-seminar dan kursus-kursus untuk Pegawai dan Jawatankuasa Masjid seluruh Negeri Selangor.

Permohonan Sijil Pengesahan Halal Malaysia adalah terbuka kepada pengusaha Islam dan bukan Islam.

A.     Semua permohonan pensijilan halal adalah menggunakan borang yang perlu diisi secara on-line melalui sistem e-halal yang dibangunkan oleh JAKIM di laman web sesawang : 

http://www.halal.gov.my Kategori permohonan yang layak adalah seperti berikut:

 1. Pengeluar / pengilang produk (manufacturer / producer)
 2. Pengeluar sub-kontrak (sub-contract manufacturer)
 3. Pengusaha pembungkusan semula (repacking)
 4. Premis makanan (food premise)
 5. Premis sembelihan (abattoir / slaughter house)
 6. Farmaseutikal
 7. Logistik (pengangkutan, pergudangan)

 

B.     Borang permohonan hendaklah lengkap diisi dengan mengemukakan butiran-butiran seperti yang dikehendaki di dalam borang dengan menyertakan salinan dokumen sokongan yang berkaitan mengikut kategori seperti berikut : 

 1. Produk makanan
 2. Premis makanan (hotel / restoran)
 3. Barang gunaan
 4. Kosmetik dan dandanan diri
 5. Premis sembelihan
 6. Farmaseutikal
 7. Logistik

Buku Agama dan Al-Quran

Ya, JAIS menerbitkan dua (2) siri bagi teks Bahasa Melayu dan 1 siri bagi teks Bahasa Inggeris pada setiap tahun.

 1. Pamplet
 2. Buku poket
 3. Buletin
 4. Risalah
 5. Buku separa ilmiah
 6. CD / DVD Ilmiah
 7. Video pendek
 8. Sticker

     Pemohon hendaklah mengemukakan surat permohonan ke alamat berikut:

              Bahagian Dakwah

              Jabatan Agama Islam Selangor

              Tingkat 7 Menara Selatan,

              Bangunan Sultan Idris Shah

              No.2 Persiaran Masjid, Bukit SUK,

              Seksyen 5

              40676 Shah Alam Selangor

Boleh. Sumbangan hasil penulisan hendaklah dihantar ke Unit Penerangan dan Penerbitan Bahagian Dakwah JAIS atau info@jais.gov.my

          Sebarang hasil penulisan yang diterbitkan, penulis akan menerima bayaran saguhati dan ia adalah menjadi hakmilik Jabatan.

A. Maklumat penerbitan atau media yang telah diharamkan boleh diperolehi melalui:

 1. Kementerian Dalam Negeri (KDN)
  1. Bahan-bahan tersebut boleh didapatidi laman sesawang: http://www.moha.gov.my.
 2. Jabatan Mufti Negeri Selangor.
  1. Bahan-bahan tersebut boleh didapati di laman sesawang: http://www.muftiselangor.gov.my

A. Pengadu adalah disyorkan untuk mengemukakan maklumat aduan secara terperinci melalui:

 1. Facebook jabatan: http://www.facebook.com/JabatanAgamaIslamSelangor
 2. Telefon : 03-55143600 / 3400 sambungan 3532, 3679, 3603, 3681, 2093 dan 2094
 3. E-mel jabatan: info@jais.gov.my
 4. atau hadir sendiri ke:

                           Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan,

                           Jabatan Agama Islam Selangor,

                           Tingkat 5, Menara Utara, Bangunan Sultan Idris Shah,

                           40676 Shah Alam, Selangor   

Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) diberikan kepada semua murid warganegera Malaysia yang belajar di SRAI, SRA, KAFA, MITS dan SAM (sukatan Al Azhar) SPBT tidak dibekalkan kepada sekolah Islam persendirian/ swasta.

Boleh tetapi perlu direkodkan maklumat pergerakan buku tersebut oleh guru SPBT.

Perlu diganti dengan cara membeli buku baru ataupun membayar kepada pihak sekolah mengikut nilai buku tersebut.

Had Kuasa JAIS

 1. Orang awam tidak mempunyai kuasa untuk menjalankan tangkapan. Walaubagaimanapun orang awam boleh membantu Pegawai Penguatkuasa Agama JAIS ataupun Pegawai Masjid untuk menjalankan tangkapan dengan menyalurkan maklumat.
 2. Selain Pegawai Penguatkuasa Agama JAIS, pegawai-pegawai masjid yang terdiri daripada Nazir, Imam 1, Bilal 1 dan Siak 1 turut diberi kuasa oleh Enakmen Pentadbiran Agama Islam untuk menjalankan tangkapan di qariah masing-masing.
 1. Kuasa melaksanakan tindakan penguatkuasaan diberi secara undang-undang kepada semua Pegawai Masjid yang diberi tauliah perlantikan oleh Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) yang terdiri daripada Nazir, Imam, Bilal atau Siak menurut Seksyen 101, Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor No. 1 Tahun 2003.
 2. Selain itu, MAIS boleh melantik mana-mana anggota perkhidmatan awam Islam negeri atau perkhidmatan bersama daripada mana-mana agensi kerajaan bagi melaksanakan tindakan penguatkuasaan menurut Seksyen 79, Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor No. 1 Tahun 2003.

Bayaran Perkhidmatan

Ya, bayaran RM20.00 akan dikenakan bagi setiap kebenaran yang dikeluarkan.

Bayaran yang dikenakan adalah sebanyak RM 40.00 untuk 2 keping kad.

Bayarannya adalah sebanyak RM 230.00  iaitu RM 150.00 kepada jurunikah, RM 40.00 untuk pendaftaran perkahwinan dan RM 40.00 kepada dua orang saksi.

 1. Calon mesti mengisi borang yang disediakan dalam tempoh 30 hari selepas keputusan diisytiharkan.
 2. Perlu mendapatkan pengesahan dari guru besar/pengetua.
 3. Urusan perlu dilakukan oleh ibubapa/penjaga.
 4. Bayaran adalah seperti berikut:
  1. PSRA – RM5 satu kertas.
  2. SMA/SMATQ – RM10 satu kertas
 5. Keputusan akan dimaklumkan selepas 14 hari bekerja.
 1. RM 400 dibayar kepada penulis teks khutbah Jumaat.
 2. RM 600 dibayar kepada penulis teks khutbah hari raya.

Boleh, mengikut budi bicara mahkamah.

Boleh, dengan mengemukakan dokumen berkaitan, dan pembayaran RM 20.00 bagi sekeping kad.

Tidak perlu, tetapi sekiranya berminat boleh memohon kad nikah pintar  melalui Kaunter OSC, di Aras Bawah, Menara Utara, Bangunan Sultan Idris Shah pada setiap hari bekerja (Isnin – Jumaat) dari jam 8.30 pagi – 4.30 petang, dengan mengemukakan sesalinan surat perakuan nikah, sekeping gambar suami, sekeping gambar isteri bertudung  dan membuat pembayaran RM 40.00 bagi 2 keping kad.

 1. Calon PSRA – RM10
 2. Calon SMA/SMATQ melalui sekolah– RM20
 3. Calon SMA/SMATQ individu – RM20 (pendaftaran) dan RM10 (setiap subjek yang diambil)
 1. Calon mesti mengisi borang yang disediakan.
 2. Urusan perlu dilakukan oleh ibubapa/penjaga.
 3. Bayaran sebanyak RM10 sahaja.
 4. Salinan sijil akan diserahkan dalam tempoh 7 hari bekerja.

Aqidah

Senarai ajaran sesat boleh didapati melalui permohonan rasmi dan laman web sesawang JAIS :http://www.jais.gov.my link pautan laman sesawang Jabatan Mufti Negeri Selangor : http://www.muftiselangor.gov.my , manakala ajaran meragukan yang masih di dalam kajian hanya boleh diketahui oleh pihak-pihak tertentu melalui permohonan rasmi.

Sesuatu ajaran itu dikenalpasti sebagai ajaran yang sesat dan menyeleweng apabila bercanggah dengan al-Quran dan al-Sunnah serta bertentangan dengan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Ajaran yang meragukan pula boleh dikenalpasti melalui ciri-ciri ajaran dan modus operandi yang pelik serta bertentangan dengan perkara yang sedia maklum di dalam ajaran Islam.

Kursus

A. Untuk permohonan mendapatkan tauliah sembelihan, pemohon perlu memenuhi prasyarat berikut :

 1. Telah bekerja secara tetap di premis sembelihan komersil (bukan pekerja sambilan, sementara atau orang awam)
 2. Warganegara Malaysia. Bagi penduduk tetap, permohonan boleh dipertimbangkan.
 3. Permohonan adalah melalui majikan dan perlu mempunyai premis sembelihan tetap.
 4. Berumur sekurang-kurangnya 18 tahun dan sihat tubuh badan.
 5. Tamat pendidikan sekurang-kurangnya sekolah rendah dan boleh membaca serta menulis.

 

B. Proses permohonan adalah seperti berikut:

 1. Pemohon perlu melengkapkan borang bagi mengikuti Kursus Penyembelihan Halal Komersil yang boleh diperolehi di Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan, JAIS.
 2. Pemohon perlu menghadiri kursus dan ujian selama 2 hari berdasarkan tarikh yang akan ditetapkan oleh urus setia kursus.
 3. Pemohon diwajibkan untuk mengikuti semua sesi di dalam kursus tersebut termasuklah sesi ceramah, ujian praktikal sembelihan, ujian bertulis dan ujian lisan.
 4. Semua pemohon akan dimaklumkan secara bertulis berhubung status ujian yang telah diambil.
 5. Bagi calon yang berjaya, kad tauliah akan dikeluarkan dalam masa 30 hari bekerja. Bagi calon yang gagal dan masih berminat, pemohon hanya perlu mengulangi mana-mana bahagian ujian yang gagal sahaja.

 

C. Tempoh sah laku tauliah adalah satu (1) tahun. Pemohon perlu memperbaharui tauliah yang telah tamat tempoh selewat-lewatnya sebulan selepas tamat tempoh.

D. Tempoh sah laku dianggap tamat sekiranya pemegang kad tauliah berkenaan tidak lagi bertugas di premis yang dinyatakan di dalam kad berkenaan. Pemegang kad tauliah perlu membuat permohonan pengeluaran semula kad tauliah mengikut premis baru jika bertukar kerja.

Permohonan Sijil Pengesahan Halal Malaysia adalah terbuka kepada pengusaha Islam dan bukan Islam.

A. Semua permohonan pensijilan halal adalah menggunakan borang yang perlu diisi secara on-line melalui sistem e-halal yang dibangunkan oleh JAKIM di laman web sesawang :

              http://www.halal.gov.my.   Kategori permohonan yang layak adalah seperti berikut:

 1. Pengeluar / pengilang produk (manufacturer / producer)
 2. Pengeluar sub-kontrak (sub-contract manufacturer)
 3. Pengusaha pembungkusan semula (repacking)
 4. Premis makanan (food premise).
 5. Premis sembelihan (abattoir / slaughter house)
 6. Farmaseutikal
 7. Logistik (pengangkutan, pergudangan)

B. Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) / Jabatan Agama Islam Negeri (JAIN) akan menguruskan proses pengesahan permohonan bagi kilang / premis makanan di negeri masing-masing melalui sistem berkenaan sehingga selesai.

Borang permohonan hendaklah lengkap diisi dengan mengemukakan butiran-butiran seperti yang dikehendaki di dalam borang dengan menyertakan salinan dokumen sokongan yang berkaitan mengikut kategori seperti berikut :

 1. Produk makanan
 2. Premis makanan (hotel / restoran)
 3. Barang gunaan
 4. Kosmetik dan dandanan diri
 5. Premis sembelihan
 6. Farmaseutikal
 7. Logistik

C. Salinan borang permohonan on-line hendaklah dihantar bersama-sama dokumen sokongan permohonan untuk disemak oleh pegawai JAIS dalam tempoh 5 hari bekerja.

D. Jika perlu, pemohon perlu melengkapkan dokumen sokongan tambahan yang diminta dalam tempoh masa yang ditetapkan.

E. Surat arahan pembayaran fi pensijilan halal akan dikeluarkan sekiranya permohonan yang dihantar lengkap dan sempurna. Bagi permohonan yang tidak lengkap, surat bayaran tidak akan dikeluarkan dan permohonan ditolak secara automatik.

F. Proses audit akan dilaksanakan oleh pegawai auditor JAKIM / JAIS selepas bayaran fi dijelaskan oleh pemohon.

G.Setelah melalui proses audit yang sempurna, permohonan tersebut akan dibawa ke dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pengesahan Halal Negeri Selangor (MJPHNS) untuk dibincangkan.

H. Jika Mesyuarat bersetuju dengan kelulusan permohonan tersebut, sijil akan dikeluarkan oleh JAKIM.

             * Sebarang maklumat lanjut boleh dilayari di laman sesawang  JAKIM : http://www.halal.gov.my dan JAIS : http://www.jais.gov.my.

 1. Tempoh masa proses permohonan yang lengkap adalah 30 hari bekerja. Tempoh masa ini dikira dari tarikh bayaran fi pensijilan halal diterima oleh urusetia pensijilan halal sehingga laporan penuh permohonan dikemukakan kepada Mesyuarat Jawatankuasa Pengesahan Halan Negeri Selangor (MJPHNS).
 2. Tempoh masa di antara penghantaran permohonan secara on-line / serahan salinan dokumen permohonan dan semakan dokumen permohonan adalah tidak termasuk dalam kiraan tempoh masa ini. Bagi permohonan yang tidak lengkap, surat bayaran tidak akan dikeluarkan dan permohonan ditolak secara automatik.

Tempoh sah laku sijil halal untuk satu-satu masa adalah selama dua (2) tahun. Tempoh sah laku ini walaubagaimanapun berbeza bagi premis sembelihan iaitu selama setahun.

Ya, proses pemantauan / pengawasan akan dilakukan secara berkala dalam tempoh tersebut.

Pegawai auditor JAKIM / JAIS akan melaksanakan pemantauan / pengawasan secara berkala. Jika perlu, agensi kerajaan lain yang berkaitan boleh turut hadir bersama.

Logo halal yang sah dan diktiraf adalah logo halal yang mematuhi Akta Perihal Dagangan 2011 : Perintah Perihal Dagangan – Perakuan dan Penandaan Halal, 2011. Logo halal ini terbahagi dua seperti berikut:
Bagi produk keluaran dalam negara, logo yang diiktiraf merupakan logo halal Malaysia yang dikeluarkan oleh Pihak Berkuasa Agama (JAKIM / MAIN). Logo ini adalah logo yang didaftarkan di bawah Akta Cap Dagangan 1976 dan mempunyai spesifikasi seperti berikut:

 

 

 1. Bintang berbucu lapan di tengah-tengah bulatan.
 2. Diikuti tulisan rumi “HALAL”.
 3. Bulatan logo tertulis perkataan “MALAYSIA” dalam tulisan rumi dan dalam perkataan Arab.
 4. Dua bintang kecil berbucu lima diletakkan bagi memisahkan tulisan rumi dan perkataan Arab tersebut.

Ya, pengusaha yang memperolehi kelulusan Sijil Pengesahan Halal perlu menggantung atau mempamerkan logo bersama sijil di tempat yang mudah dilihat dan dibaca di premis.

Halal

Permohonan Sijil Pengesahan Halal Malaysia adalah terbuka kepada pengusaha Islam dan bukan Islam.

A.     Semua permohonan pensijilan halal adalah menggunakan borang yang perlu diisi secara on-line melalui sistem e-halal yang dibangunkan oleh JAKIM di laman web sesawang : 

http://www.halal.gov.my Kategori permohonan yang layak adalah seperti berikut:

 1. Pengeluar / pengilang produk (manufacturer / producer)
 2. Pengeluar sub-kontrak (sub-contract manufacturer)
 3. Pengusaha pembungkusan semula (repacking)
 4. Premis makanan (food premise)
 5. Premis sembelihan (abattoir / slaughter house)
 6. Farmaseutikal
 7. Logistik (pengangkutan, pergudangan)

 

B.     Borang permohonan hendaklah lengkap diisi dengan mengemukakan butiran-butiran seperti yang dikehendaki di dalam borang dengan menyertakan salinan dokumen sokongan yang berkaitan mengikut kategori seperti berikut : 

 1. Produk makanan
 2. Premis makanan (hotel / restoran)
 3. Barang gunaan
 4. Kosmetik dan dandanan diri
 5. Premis sembelihan
 6. Farmaseutikal
 7. Logistik

Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) / Jabatan Agama Islam Negeri (JAIN) akan menguruskan proses pengesahan permohonan bagi kilang / premis makanan di negeri masing-masing melalui sistem berkenaan sehingga selesai.

 1. Tempoh masa proses permohonan yang lengkap adalah 30 hari bekerja. Tempoh masa ini dikira dari tarikh bayaran fi pensijilan halal diterima oleh urusetia pensijilan halal sehingga laporan penuh permohonan dikemukakan kepada Mesyuarat Jawatankuasa Pengesahan Halan Negeri Selangor (MJPHNS).
 2. Tempoh masa di antara penghantaran permohonan secara on-line / serahan salinan dokumen permohonan dan semakan dokumen permohonan adalah tidak termasuk dalam kiraan tempoh masa ini. Bagi permohonan yang tidak lengkap, surat bayaran tidak akan dikeluarkan dan permohonan ditolak secara automatik.

Tempoh sah laku sijil halal untuk satu-satu masa adalah selama dua (2) tahun. Tempoh sah laku ini walaubagaimanapun berbeza bagi premis sembelihan iaitu selama setahun.

Ya, proses pemantauan / pengawasan akan dilakukan secara berkala dalam tempoh tersebut.

 1. Tempoh sah laku tauliah adalah satu (1) tahun. Pemohon perlu memperbaharui tauliah yang telah tamat tempoh selewat-lewatnya sebulan selepas tamat tempoh.
 2. Tempoh sah laku dianggap tamat sekiranya pemegang kad tauliah berkenaan tidak lagi bertugas di premis yang dinyatakan di dalam kad berkenaan. Pemegang kad tauliah perlu membuat permohonan pengeluaran semula kad tauliah mengikut premis baru jika bertukar kerja.

Proses audit akan dilaksanakan oleh pegawai auditor JAKIM / JAIS selepas bayaran fi dijelaskan oleh pemohon.

Setelah melalui proses audit yang sempurna, permohonan tersebut akan dibawa ke dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pengesahan Halal Negeri Selangor (MJPHNS) untuk dibincangkan.

Pegawai JAKIM / JAIS bertanggungjawab membuat siasatan terhadap aduan yang diterima. Jika perlu, agensi kerajaan lain yang berkaitan boleh turut hadir bersama membuat siasatan.

Logo halal yang sah dan diktiraf adalah logo halal yang mematuhi Akta Perihal Dagangan 2011 : Perintah Perihal Dagangan – Perakuan dan Penandaan Halal, 2011. Logo halal ini terbahagi dua seperti berikut:
Bagi produk keluaran dalam negara, logo yang diiktiraf merupakan logo halal Malaysia yang dikeluarkan oleh Pihak Berkuasa Agama (JAKIM / MAIN). Logo ini adalah logo yang didaftarkan di bawah Akta Cap Dagangan 1976 dan mempunyai spesifikasi seperti berikut:

 

 1. Bintang berbucu lapan di tengah-tengah bulatan.
 2. Diikuti tulisan rumi “HALAL”.
 3. Bulatan logo tertulis perkataan “MALAYSIA” dalam tulisan rumi dan dalam perkataan Arab.
 4. Dua bintang kecil berbucu lima diletakkan bagi memisahkan tulisan rumi dan perkataan Arab tersebut.

Ya, pengusaha yang memperolehi kelulusan Sijil Pengesahan Halal perlu menggantung atau mempamerkan logo bersama sijil di tempat yang mudah dilihat dan dibaca di premis.

- Enakmen Jenayah Syariah (Negeri Selangor), 1995.
- Akta Perihal Dagangan 2011:

 1. Perintah Perihal Dagangan : Takrif Halal, 2011
 2. Perintah Perihal Dagangan : Perakuan dan Penandaan Halal, 2011

Untuk permohonan mendapatkan tauliah sembelihan, pemohon perlu memenuhi prasyarat berikut :

 1. Telah bekerja secara tetap di premis sembelihan komersil (bukan pekerja sambilan, sementara atau orang awam)
 2. Warganegara Malaysia. Bagi penduduk tetap, permohonan boleh dipertimbangkan.
 3. Permohonan adalah melalui majikan dan perlu mempunyai premis sembelihan tetap.li>
 4. Berumur sekurang-kurangnya 18 tahun dan sihat tubuh badan.
 5. Tamat pendidikan sekurang-kurangnya sekolah rendah dan boleh membaca serta menulis.

Proses permohonan adalah seperti berikut:

 1. Pemohon perlu melengkapkan borang bagi mengikuti Kursus Penyembelihan Halal Komersil yang boleh diperolehi di Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan, JAIS.
 2. Pemohon perlu menghadiri kursus dan ujian selama 2 hari berdasarkan tarikh yang akan ditetapkan oleh urus setia kursus.
 3. Pemohon diwajibkan untuk mengikuti semua sesi di dalam kursus tersebut termasuklah sesi ceramah, ujian praktikal sembelihan, ujian bertulis dan ujian lisan.
 4. Semua pemohon akan dimaklumkan secara bertulis berhubung status ujian yang telah diambil.
 5. Bagi calon yang berjaya, kad tauliah akan dikeluarkan dalam masa 30 hari bekerja. Bagi calon yang gagal dan masih berminat, pemohon hanya perlu mengulangi mana-mana bahagian ujian yang gagal sahaja.

Proses sertu (samak) ialah membasuh sama ada peralatan atau kawasan yang terkena najis mughallazah dengan cara :

 1. Membuang ain (sifat) najis, (warna, bau dan rasa); dan
 2. Melalukan air bercampur tanah (sekali) dan air mutlak (enam kali)
 3. Maklumat lanjut boleh dilayari di laman sesawang JAKIM: http://www.halal.gov.my

Senarai tersebut boleh diperolehi secara on-line di laman sesawang JAKIM : http://www.halal.gov.my ruang PENGGUNA –DIREKTORI HALAL MALAYSIA.

Senarai tersebut boleh diperolehi secara on-line dilaman sesawang JAKIM : http://www.halal.gov.my ruang PENGGUNA – DIREKTORI HALAL MALAYSIA.

Imbuhan / Elaun

Bil

Jawatan

Jumlah (RM)

Tempoh Bayaran

1.

Nazir

RM 200.00

Setiap bulan

2.

Timbalan Nazir

RM 100.00

Setiap bulan

3.

Setiausaha

RM 100.00

Setiap bulan

4.

Penolong Setiausaha

RM 200.00

Setahun sekali

5.

Bendahari

RM 100.00

Setiap bulan

6.

Imam

RM 750.00

Setiap bulan

7.

Bilal 1

RM 290.00

Setiap bulan

Bilal 2

RM 200.00

Setiap bulan

8.

Siak 1

RM 240.00

Setiap bulan

Siak 2

RM 150.00

Setiap bulan

9.

Ahli Jawatankuasa

RM 200.00

Setahun sekali

10.

Wakil Pemuda

RM200.00

Setahun sekali

11.

Wakil Wanita

RM200.00

Setahun sekali

12.

Pemeriksa Kira-kira

RM200.00

Setahun sekali

 1. Bagi permohonan kategori 18 tahun ke atas temuduga akan dilaksanakan dua (2) kali setahun iaitu pada bulan Mei bagi sesi pertama (Januari – Jun) dan bulan November bagi sesi kedua (Julai – Disember).
 2. Bagi permohonan kategori 18 tahun ke bawah temuduga akan dilaksanakan sekali setahun iaitu pada bulan Mei.

Pemohon hendaklah lulus temuduga dengan mendapat markah 90% ke atas dan telah mendapat pengesahan Jawatankuasa Penilai Isbat Hafazan.

A. Kadar Elaun Isbat Hafazan bagi permohonan 18 tahun ke atas adalah seperti berikut :

 1. Kategori 1 hingga 10 Juzuk : RM 200 sebulan X 6 bulan
 2. Kategori 1 hingga 20 Juzuk : RM 300 sebulan X 6 bulan
 3. Kategori 1 hingga 30 Juzuk : RM 500 sebulan X 6 bulan

B. Kadar Elaun Isbat Hafazan bagi permohonan 18 tahun ke bawah adalah seperti berikut :

 1. Kategori 1 hingga 30 Juzuk : RM 250 sebulan X 12 bulan

Elaun Isbat Hafazan ialah pemberian elaun khusus kepada para Huffaz di Negeri Selangor sebagai satu pengiktirafan atas daya usaha mereka menjaga, memelihara dan mengekalkan hafazan Al-Quran. Elaun Isbat Hafazan akan diberi kepada pemohon yang layak mengikut kategori masing-masing. Ia akan diberi sebanyak dua (2) kali setahun bagi permohonan 18 tahun ke atas dan sekali setahun bagi permohonan 18 tahun ke bawah.

Isbat Hafazan ialah satu insentif program yang diwujudkan oleh MAIS khusus kepada para Huffaz di Negeri Selangor untuk mereka menjaga, memelihara dan mengekalkan Hafazan Al-Quran mereka.

Guru Takmir akan minima elaun sebanyak RM800.00 sebulan dan Guru Al-Quran pula akan menerima sebayak RM120.00 sebulan.

 1. Elaun dibayar oleh Jabatan Kemajuna Islam Malaysia (JAKIM).
 2. Bayaran dibuat melalui borang tuntutan di Pejabat Agama Islam Daerah (PAID).

Setelah Pegawai dan Jawatankuasa Masjid tersebut mendapat tauliah pelantikan MAIS maka pihak JAIS akan menghantar permohonan kepada pihak Lembaga Zakat Selangor dalam tempoh 3 bulan dari pelantikan MAIS.

Elaun imam akan dibayar terus kepada akaun imam tersebut. Manakala elaun untuk pegawai masjid dan jawatankuasa kariah masjid berkenaan dibayar melalui cek ke akaun masjid.

Ya, elaun imam akan dibayar oleh pihak JAKIM manakala elaun untuk Pegawai dan Jawatankuasa Masjid berkenaan akan dibayar oleh Lembaga Zakat Selangor

1. Bagi permohonan 18 tahun ke atas :

A. Kategori 1 hingga 10 juzuk :
                      Layak untuk menerima elaun sebanyak enam (6) kali temuduga (3 tahun). Sekiranya masih berminat untuk menyertai Isbat Hafazan,mereka hendaklah memohon kategori yang lebih tinggi iaitu kategori 1 hingga 20 juzuk atau 1 hingga 30 juzuk pada tahun berikutnya.
B. Kategori 1 hingga 20 juzuk :
                      Layak untuk menerima elaun sebanyak enam (6) kali temuduga (3 tahun). Sekiranya masih berminat untuk menyertai Isbat Hafazan mereka hendaklah memohon kategori yang lebih tinggi iaitu 1 hingga 30 juzuk pada tahun berikutnya.
C. Kategori 1 hingga 30 juzuk :
                      Tiada had tempoh. Walau bagaimanapun, pemberian Elaun Isbat Hafazan ini adalah tertakluk kepada Polisi dan Dasar Majlis Agama Islam Selangor (MAIS).

2. Bagi Permohonan 18 Tahun Ke Bawah:

         Pemohon yang lulus temuduga layak untuk menerima elaun Isbat Hafazan sehingga mencapai umur 18 tahun.

Kebenaran

 1. Syarat minimum memohon dermasiswa bergantung kepada polisi dan berkemungkinan berubah setiap tahun.
 2. Syarat permohonan Dermasiswa boleh dirujuk dalam iklan yang dikeluarkan oleh Lembaga Zakat Selangor mengikut tahun semasa.
 1. Bahasa Arab di Mesir, Jordan dan Morocco.
 2. Pengajian Islam (Usulludin dan Syariah) di Mesir, Jordan dan Morocco.
 3. Perubatan di Mesir.
 4. Tahfiz (Qiraat) di Mesir.
 5. Pengajian Islam (Perbankan Islam) di Jordan.

Kerjaya

Pelajar boleh mengemukakan  surat permohonan melalui IPTA/IPTS beserta resume dan transkrip (jika ada) kepada :

Unit Pengurusan Sumber Manusia,
Bahagian Khidmat Pengurusan,
Tingkat 1, Menara Selatan, Bangunan Sultan Idris Shah,
No. 2 Persiaran Masjid, Seksyen 5,
40676 Shah Alam, Selangor.

Tel : 03-55143424
Faks : 03-55190922
Emel : latihanindustri.jais@gmail.com

Urusan pengambilan ke jawatan tetap adalah di bawah bidang kuasa Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA) dan Suruhanjaya Perkhidmatan awam Negeri Selangor (SPN). Sehubungan itu, setiap permohonan untuk pengisian jawatan tetap perlu dibuat melalui SPA (www.spa.gov.my) dan SPN (spn.selangor.gov.my)

Penawaran jawatan kosong dibuka biasanya pada awal tahun atau ketika terdapat banyak kekosongan jawatan. Jawatan kontrak dan sambilan akan diiklankan dalam laman web JAIS.

Jawatan yang ditawarkan adalah bersifat kontrak dan sambilan. Meliputi skim hal ehwal Islam, pendidikan, dan perkeranian antaranya:-

 1. Jawatan imam, bilal, siak, penyelaras masjid, penguatkuasa antara skim hal ehwal Islam.
 2. Jawatan guru DG 41 pendidikan Islam dan akademik di sekolah menengah tahfiz sains.
 3. Jawatan guru DGA29 pendidikan Islam ditawarkan kepada skim DB27 dan DB17 kontrak.
 4. Selain jawatan guru DG41 sukatan azhar, jawatan pendidikan lain memerlukan diploma pendidikan.
 5. Permohonan guru KAFA adalah melalui Pejabat Agama Islam Daerah dengan kelayakan SPM (lulus Bahasa Arab).
 6. Jawatan guru ganti guru bersalin boleh dipohon di sekolah.
 7. Jawatan pengasuh dan guru pra sekolah boleh dipohon melalui Pra Sekolah berhampiran.
 8. Jawatan sambilan dengan kelayakan SPM boleh dipohon dengan meninggalkan resume di PSM JAIS
 1. Ahli kariah mengadakan mesyuarat agong pencalonan Pegawai dan Jawatankuasa Masjid
 2. Pejabat Agama Islam Daerah mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Pemilihan Pegawai Masjid dan Jawatankuasa Kariah Peringkat Daerah (JKPD)
 3. Jabatan Agama Islam Selangor akan mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Kariah MAIS untuk menyokong dan meluluskan pelantikan
 4. MAIS mengesahkan pelantikan melalui Mesyuarat MAIS

Mana-mana ahli kariah sesebuah masjid tersebut yang memenuhi syarat-syarat berikut :

 1. Berumur tidak kurang daripada 21 tahun dan tidak melebihi 60 tahun
 2. Warganegara Malaysia dan tinggal tetap dalam kariah masjid tersebut
 3. Tidak menganggotai mana-mana jawatan dalam kariah masjid
 4. Boleh membaca, menulis dan mengira
 5. Jawatan Nazir : kelayakan minima adalah SPM atau Sijil Pelajaran Agama (SPA) dan keutamaan diberi kepada calon yang mempunyai Diploma dan ke atas.
 6. Jawatan Setiusaha, keutamaan kepada calon yang berpengalaman dalam bidang kesetiausahaan
 7. Jawatan Bendahari keutamaan diberi kepada calon yang memiliki kemahiran dalam bidang pengurusan kewangan
 8. Jawatan Imam, Keutamaan diberi kepada calon yang memiliki SPA, mahir dalam bacaan Al-Quran dan Hal Ehwal Islam.
 9. Tidak disabitkan dengan kesalahan jenayah
 10. Dan lazimnya melibatkan diri dalam aktiviti masjid, berakhlak, amanah dan sihat tubuh badan, berdaya kepimpinan dan bertoleransi.

Pemohon boleh mengisi borang permohonan yang boleh didapati di Pejabat Agama Islam Daerah yang berhampiran.

 1. Sijil Agama yang diiktiraf sekurang-kurangnya Rabi’ Thanawi atau yang setaraf
 2. Tauliah Mengajar daripada JAIS

Kubur dan Pengurusan Jenazah

 1. Tanah perkuburan Islam ditadbir oleh JAIS dan diselenggara oleh kariah yang telah ditetapkan. Terdapat juga tanah perkuburan yang diselenggara oleh PBT.
 2. Bagi sebarang tanah perkuburan yang masih belum digunakan, Unit Pembangunan, JAIS bertanggungjawab bagi menyelia dan menyelenggara tapak tersebut sehingga ia digunakan.

Pelan Pembangunan bagi sesebuah kawasan diluluskan oleh Pihak Berkuasa Tempatan (PBT). Namun, sebarang kelulusan dibuat selepas mengambil kira pengesahan daripada pihak JAIS.

Hanya Pengarah JAIS sahaja yang sah menandatangani sebarang perjanjian dengan pihak- pihak lain bagi segala berkaitan tanah yang diwartakan di bawah JAIS. Pihak Jawatankuasa yang dilantik adalah TIDAK BERHAK dan TIDAK SAH menandatangani sebarang perjanjian.

 1. Semua Pogram Kursus Pengurusan Jenazah adalah di bawah bidang kuasa Unit Dakwah Pejabat Agama Islam Daerah. Sehubungan dengan itu, semua agensi yang berhasrat dan berminat untuk mengadakan Kursus Pengurusan Jenazah secara kerjasama dengan pihak JAIS perlulah merujuk kepada Pegawai Dakwah Pejabat Agama Islam Daerah yang berhampiran.
 2. Jika dipersetujui, pada praktisnya pihak Pejabat Agama Islam Daerah akan menyediakan penceramah, fasilitator, modul dan sijil.

Seorang Pembimbing Pengurusan Jenazah mestilah memenuhi syarat dan kriteria berikut:

 1. Beragama Islam
 2. Umur 25 tahun ke atas
 3. Mempunyai pengetahuan asas Ilmu Fardhu Ain dan Fardhu Kifayah
 4. Mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya membantu dalam menguruskan jenazah
 5. Mempunyai komunikasi yang baik dan berkesan
 6. Bersifat amanah, positif, bermotivasi dan berkeyakinan tinggi
 7. Bersedia berkhidmat tanpa mengira waktu
 8. Menghadiri Kursus Pembimbing Pengurusan Jenazah yang dianjurkan oleh Bahagian Dakwah
 9. Mendapat tauliah mengajar daripada Bahagian Dakwah JAIS