JABATAN AGAMA ISLAM SELANGOR

Sabtu, 02 Dec 2023 | 18 Jamadilawal 1445H
  BAHAGIAN

BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

Bahagian Khidmat Pengurusan berfungsi untuk memberi perkhidmatan sokongan dengan cekap dan berkesan meliputi Unit Pentadbiran dan Perolehan, Unit Pengurusan Sumber Manusia, Unit Kewangan, Unit Pembangunan, Unit Teknologi Maklumat , Unit Pengurusan Aset dan Stor, Unit Integriti dan Tatatertib dan Unit Korporat dengan peranan dan fungsi tersendiri.


Fungsi dan Peranan Unit-Unit

     1. Unit Pentadbiran dan Perolehan

 • Merancang, mengurus dan memantau pengurusan pentadbiran JAIS dan pelaksanaan aktiviti MS ISO 9001 : 2015 dan MS 1900:2014.
 • Bertanggungjawab dalam perancangan penambahbaikan pentadbiran organisasi.

     2. Unit Pengurusan Sumber Manusia

 • Mengurus segala urusan berhubung perkhidmatan, perjawatan JAIS, latihan kepada semua pegawai JAIS dan tatatertib serta rekod prestasi

     3. Unit Kewangan

 • Mengurus permohonan perolehan daripada ketua-ketua bahagian
 • Mengurus pembayaran gaji pegawai dan kakitangan tetap, kontrak dan sambilan
 • Mengawal peruntukan belanja mengurus
 • Mengurus pembayaran bagi semua jenis perbelanjaan termasuk tuntutan elaun-elaun
 • Menguruskan proses tender dan sebutharga
 • Mengurus rekod harta modal, inventori dan bekalan pejabat kewangan yang berkaitan

     4. Unit Pembangunan

 • Merancang & melaksanakan projek pembangunan jabatan
 • Menyediakan anggaran belanja pembangunan dalam masa 5 thn.

     5. Unit Teknologi Maklumat (IT)

 • Melaksanakan program dan aktiviti yang selaras dengan wawasan Negara ke arah Kerajaan Elektronik
 • Membangunkan aplikasi dan sistem yang berkaitan dengan pengurusan perkhidmatan di dalam pemodenisasi pengurusan JAIS
 • Menyediakan prasarana dan infrastruktur Teknologi Maklumat di setiap bahagian JAIS dan Pejabat Agama Islam Daerah
 • Memberi perkhidmatan sokongan yang berkaitan dengan teknologi maklumat kepada semua bahagian JAIS dan Pejabat Agama Islam Daerah

     6. Unit Korporat

     Seksyen Komunikasi Korporat

 • Memastikan urusan Aduan Pelanggan Jabatan diuruskan dengan baik dan berkesan.
 • Memastikan maklumat jabatan disampaikan dan disebarkan kepada pihak tertentu dengan telus.
 • Memastikan penerbitan jabatan yang diterbitkan dapat memberi informasi kepada masyarakat.

     Seksyen Majlis & Keraian

 • Merancang, mengurus dan menyelaras pelaksanaan Program Majlis Rasmi Jabatan dan Hari Kebesaran Islam serta Perasmian Institusi-institusi Agama Islam di Negeri Selangor.

     7. Unit Pengurusan Aset dan Stor

 • Memastikan aset kerajaan dan stor diuruskan dengan cekap, baik dan sistematik, seiring dengan dasar dan peraturan yang berkuatkuasa.
 • Menyediakan fasiliti yang selamat, bersih dan selesa.
 • Menyediakan perkhidmatan bekalan barangan stok yang mencukupi mengikut keperluan pelanggan.

     8. Unit Integriti dan Tatatertib

 • Mentadbir pengurusan integriti dan prestasi organisasi bagi membendung salahlaku jenayah, pelanggaran tatakelakuan dan etika Jabatan Agama Islam Selangor di kalangan kakitangan serta memastikan pencapaian sasaran kerja yang ditetapkan.

Objektif

 • Memberi perkhidmatan kepada semua warga JAIS secara efektif dan efisyen.
 • Mewujudkan serta melaksanakan sistem pentadbiran yang cekap dan berkualiti.
 • Mewujudkan satu pengurusan Kewangan yang berkesan dan bersistematik dengan mematuhi Arahan Perbendaharaan dan peraturan-peraturan kewangan.
 • Merancang program dan aktiviti berteraskan kepada kerajaan Elektronik.
 • Merancang dan menyediakan kemudahan fizikal, tempat beribadat orang Islam, Sekolah Agama dan Pejabat Agama mengikut keperluan terkini.
 • Merancang dan melaksanakan keperluan lantikan kepada semua warga JAIS dalam meningkatkan profesionalisma.
 • Mengambil berat hal-hal kebajikan warga JAIS.
 • Melaksanakan program pembudayaan dan penginstitusian integriti organisasi.
 • Menyelaras aduan salahlaku jenayah serta pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi.
 • Melaksanakan pengesanan dan pengesahan aduan salahlaku jenayah serta pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi.
 • Memantau aktiviti pematuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berkuatkuasa.
 • Menyelaras mesyuarat lembaga tatatertib perkhidmatan awam kumpulan sokongan.
 • Menyelaras pelaksanaan tadbir urus terbaik organisasi.
 • Merancang program pengiktirafan kakitangan dan pencapaian prestasi bagi submodul skt, lnpt dan perisytiharan harta.
 • Menyelaras program psikologi organisasi.
 • Mewujudkan sistem urus tadbir yang efisyen dan berintegriti.
 • Memastikan pengurusan perolejan dikendalikan dengan efektif dan sistematik serta mematuhi Peraturan-peraturan dan Pekeliling-pekeliling Kerajaan.
 • Memastikan pengurusan penyelenggaraan, keselamatan, kebersihan, keeriaan dan landskap Bangunan sentiasa berada dalam keadaan yang baik, selesa dan teratur.

Direktori Kakitangan

Bahagian Khidmat Pengurusan

Bahagian Khidmat Pengurusan » Unit Pengurusan Sumber Manusia

No
Nama/Jawatan
Gred
Maklumat Perhubungan
1
Norhaniza Binti Sulaiman
Penolong Pengarah
Gred M44
 3409
  
 norhaniza[at]jais.gov.my
M44
 3409
 norhaniza[at]jais.gov.my

Bahagian Khidmat Pengurusan » Unit Kewangan

No
Nama/Jawatan
Gred
Maklumat Perhubungan
2
Norsyafikah Binti Mohd Faozi
Penolong Pengarah
Gred M41
 3434
  
 norsyafikah[at]jais.gov.my
M41
 3434
 norsyafikah[at]jais.gov.my

Bahagian Khidmat Pengurusan » Unit Pembangunan

No
Nama/Jawatan
Gred
Maklumat Perhubungan
3
Rosly Bin Ahmad
Penolong Pengarah
Gred M44
 3559
  
 rosly.ahmad[at]jais.gov.my
M44
 3559
 rosly.ahmad[at]jais.gov.my
4
Nur Nidatie Binti Kamarudin
Jurutera
Gred J41
 3533
  
 nidatie.kamarudin[at]jais.gov.my
J41
 3533
 nidatie.kamarudin[at]jais.gov.my

Bahagian Khidmat Pengurusan » Unit Pentadbiran dan Perolehan

No
Nama/Jawatan
Gred
Maklumat Perhubungan
5
Mohamad Fadhli Bin Mohamed Jamin
Penolong Pengarah
Gred M44
 3804
  
 fadhli[at]jais.gov.my
M44
 3804
 fadhli[at]jais.gov.my
6
Mohammad Affiq Aqmal Bin Zulkifli
Penolong Pengarah
Gred M41
 3417
  
 affiqaqmal[at]jais.gov.my
M41
 3417
 affiqaqmal[at]jais.gov.my

Bahagian Khidmat Pengurusan » Unit Teknologi Maklumat

No
Nama/Jawatan
Gred
Maklumat Perhubungan
7
Fara Mazwina Binti Ahmad Farok
Penolong Pengarah
Gred F44
 3445
  
 faramazwina[at]jais.gov.my
F44
 3445
 faramazwina[at]jais.gov.my

Bahagian Khidmat Pengurusan » Unit Latihan Dan Penarafan

No
Nama/Jawatan
Gred
Maklumat Perhubungan
8
Ahmad Adlan Bin Adnan
Penolong Pengarah
Gred M41
 4800
  
 ahmadadlan[at]jais.gov.my
M41
 4800
 ahmadadlan[at]jais.gov.my

Bahagian Khidmat Pengurusan » Unit Pengurusan Aset Dan Stor

No
Nama/Jawatan
Gred
Maklumat Perhubungan
9
Nor Amanina Binti Jahari
Penolong Pengarah
Gred N41
 3774
  
 amanina.jahari[at]jais.gov.my
N41
 3774
 amanina.jahari[at]jais.gov.my

Bahagian Khidmat Pengurusan » Unit Integriti Dan Tatatertib

No
Nama/Jawatan
Gred
Maklumat Perhubungan
10
Siti Zubaidah Binti Bahari
Penolong Pengarah
Gred N44
 3404
  
 szubaidah[at]jais.gov.my
N44
 3404
 szubaidah[at]jais.gov.my

Tarikh Akhir Kemaskini :: 19 Oktober 2022 11:18 AM