JABATAN AGAMA ISLAM SELANGOR

Khamis, 05 Oct 2023 | 19 Rabiulawal 1445H
 

PERMOHONAN NIKAH, CERAI DAN RUJUK (NCR)

Bil
Keterangan
Manual Pengguna
Senarai Semak
Borang
Infografik
1.
Permohonan Kebenaran Berkahwin Online Muat Turun    - 
2.
Permohonan Pendaftaran Perkahwinan Luar Negeri Dan Pendaftaran Sukarela Muat Turun Muat Turun
3.
Permohonan Pendaftaran Bagi Perkahwinan Berlawanan Enakmen Muat Turun Muat Turun
4.
Permohonan / Pengesahan / Pendaftaran Rujuk Muat Turun Muat Turun
5.
Permohonan Pendaftaran Perceraian / Pembatalan Perkahwinan Muat Turun Muat Turun
6.
Permohonan Salinan Catatan Dalam Daftar Perkahwinan dan Indeks Perkahwinan Muat Turun Muat Turun
-
7.
Permohonan Pemeriksanaan Dalam Daftar Dan Indeks Perkahwinan / Perceraian /
Pembatalan Perkahwinan / Rujuk
Muat Turun Muat Turun
-
8.
Permohonan Pindaan Dalam Daftar dan Indeks Perkahwinan Perceraian Rujuk - Muat Turun
-

Tarikh Akhir Kemaskini :: 06 Julai 2023 07:52 AM