JABATAN AGAMA ISLAM SELANGOR

Sabtu, 02 Dec 2023 | 18 Jamadilawal 1445H
 

AHLI MAJLIS MESYUARAT KERAJAAN NEGERI SELANGOR

 
 

Nama : YANG AMAT BERHORMAT DATO' SERI AMIRUDIN BIN SHARI
Ahli Dewan Negeri : N16 SUNGAI TUA
Jawatan : YANG AMAT BERHORMAT DATO' MENTERI BESAR SELANGOR
 
Portfolio :  PENGERUSI JAWATANKUASA TETAP PEMBANGUNAN TANAH & SUMBER ALAM, KEWANGAN & TINDAKAN EKONOMI, PEMODENAN PENTADBIRAN & DIGITALISASI KERAJAAN, KOMUNIKASI STRATEGIK, PENDIDIKAN & PEMBANGUNAN MODAL INSAN

Alamat Pejabat Rasmi:
Pejabat Dato' Menteri Besar Selangor, Tingkat 21, Bangunan SSAAS, 40503 Shah Alam, Selangor
Nombor Telefon : 03-55447440
Nombor Faks : 03-55190032
E-mel : amirudinshari[at]selangor.gov.my

Kediaman Rasmi:
Kediaman Rasmi Dato' Menteri Besar Selangor, Jalan Permata 7/1, Seksyen 7, 40000 Shah Alam, Selangor

web fc twitter

Nama : YANG BERHORMAT DATO' HAJI HARIS BIN KASIM
Jawatan : SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR 

Alamat Pejabat:
Pejabat YB Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor,
Tingkat 19, Bangunan SSAAS,
40503 Shah Alam, Selangor
Nombor Telefon : 03-55447042
Nombor Faks : 03-55103062
E-mel : haris[at]selangor.gov.my

Kediaman Rasmi:
Kediaman Rasmi Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor, Seri Indera, Seksyen 7, 40000 Shah Alam, Selangor

fc twitter 

Nama : YANG BERHORMAT DATO' SALIM BIN SOIB @ HAMID
Jawatan : PENASIHAT UNDANG-UNDANG NEGERI SELANGOR 

Alamat Pejabat:
Kamar Penasihat Undang-Undang Negeri Selangor, Tingkat 4, Bangunan SSAAS, 40503 Shah Alam, Selangor
Nmbor Telefon : 03-55447190
Nombor Faks : 03-55101775
E-mel : salim[at]selangor.gov.my

Nama : YANG BERHORMAT DR. AHMAD FADZLI BIN AHMAD TAJUDDIN
Jawatan : PEGAWAI KEWANGAN NEGERI SELANGOR 

Alamat Pejabat:
Pejabat Perbendaharaan Negeri Selangor, Tingkat 12, Bangunan SSAAS, 40503 Shah Alam, Selangor
Nombor Telefon : 03-55447080 / 7201
Nombor Faks : 03-55106255
E-mel : 

web fc 

Nama : YANG BERHORMAT TUAN NG SZE HAN
Ahli Dewan Negeri : N30 KINRARA
Jawatan : EXCO PELABURAN, PERDAGANGAN & MOBILITI

Portfolio : PENGERUSI JAWATANKUASA TETAP PELABURAN & PERDAGANGAN, PEMBANGUNAN IKS & WILAYAH EKONOMI BAHARU, MOBILITI SELANGOR

PENGERUSI BERSAMA
JAWATANKUASA KHAS AGAMA BUDDHA, KRISTIAN, HINDU, SIKH DAN TAO NEGERI SELANGOR (LIMAS)

Alamat Pejabat:
Pejabat Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor, Tingkat 15, Bangunan SSAAS, 40503 Shah Alam, Selangor
Tel : 03-55447131
Fax : 03-55194736
E-mel : ngszehan[at]selangor.gov.my
E-mel : ngszehan.selangor[at]gmail.com

Alamat DUN:
Pejabat DUN Bandar Baru Klang, L6-4-1E, Jalan Pekan Baru 34, 41050 Klang, Selangor
Nombor Telefon : 03-33414982

Nama : YANG BERHORMAT TUAN IR IZHAM BIN HASHIM
Ahli Dewan Negeri : N21 PANDAN INDAH
Jawatan : EXCO INFRASTRUKTUR DAN PERTANIAN

Portfolio : PENGERUSI JAWATANKUASA TETAP KEMAJUAN INFRASTRUKTUR, PEMODENAN PERTANIAN & PERLADANGAN, KETERJAMINAN MAKANAN & INDUSTRI ASAS TANI

Alamat Pejabat:
Pejabat Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor, Tingkat 2, Bangunan SSAAS, 40503 Shah Alam, Selangor
Nombor Telefon : 03-55447105/7104
Nombor Faks : 03-55105829
E-mel : infratani[at]gmail.com

Alamat DUN:
Sedang dikemaskini

Nama : YANG BERHORMAT TUAN BORHAN BIN AMAN SHAH
Ahli Dewan Negeri : N54 TANJONG SEPAT
Jawatan : EXCO PERUMAHAN & KEBUDAYAAN

Portfolio : PENGERUSI JAWATANKUASA TETAP PERUMAHAN & PEMBANGUNAN BANDAR LESTARI, KEBUDAYAAN, ADAT ISTIADAT MELAYU & WARISAN

Alamat Pejabat:
Pejabat Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor, Tingkat 2, Bangunan SSAAS, 40503 Shah Alam, Selangor
Nombor Telefon : 03-55212458
Nombor Faks : 03-55212520
E-mel : borhan[at]selangor.gov.my

Alamat DUN:
Sedang dikemaskini

Nama : YANG BERHORMAT TUAN NG SUEE LIM
Ahli Dewan Negeri : N04 SEKINCHAN
Jawatan : EXCO KERAJAAN TEMPATAN & PELANCONGAN

Portfolio : PENGERUSI JAWATANKUASA TETAP PEMBANGUNAN KERAJAAN TEMPATAN, PELANCONGAN, PEMBANGUNAN KAMPUNG BARU

PENGERUSI BERSAMA JAWATANKUASA KHAS AGAMA BUDDHA, KRISTIAN, HINDU, SIKH DAN TAO NEGERI SELANGOR (LIMAS)

Alamat Pejabat :
Pejabat Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor, Tingkat 3, Bangunan SSAAS, 40503 Shah Alam, Selangor
Nombor Telefon : 03-55212475
Nombor Faks : 03-55193337
E-mel : ngsueelim[at]selangor.gov.my

Alamat DUN:
Sedang dikemaskini

Nama : YANG BERHORMAT DATUK RIZAM BIN ISMAIL
Ahli Dewan Negeri : N01 SUNGAI AIR TAWAR
Jawatan : EXCO KEMAJUAN DESA, PERPADUAN & PENGGUNA

Portfolio : PENGERUSI JAWATANKUASA TETAP KEMAJUAN DESA & LUAR BANDAR, KEMAMPANAN KAMPUNG TRADISI, PERPADUAN NASIONAL, HAL EHWAL PENGGUNA & KOPERASI

Alamat Pejabat :
Pejabat Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor, Tingkat 2, Bangunan SSAAS, 40503 Shah Alam, Selangor
Nombor Telefon : 03-55447760
Nombor Faks : 03-55193328
E-mel : excodesaperpaduan.sel[at]gmail.com

Alamat DUN:
Sedang dikemaskini

Nama : YANG BERHORMAT TUAN MOHD NAJWAN BIN HALIMI
Ahli Dewan Negeri : N40 KOTA ANGGERIK
Jawatan : EXCO BELIA, SUKAN & KEUSAHAWANAN

Portfolio : PENGERUSI JAWATANKUASA TETAP PEMBANGUNAN BELIA & KEMAJUAN SUKAN, PEMBERDAYAAN USAHAWAN & EKONOMI KREATIF, PENGURUSAN BENCANA

Alamat Pejabat :
Pejabat Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor, Tingkat 5, Bangunan SSAAS, 40503 Shah Alam, Selangor
Nombor Telefon : 03-55447625
Nombor Faks : 03-55193324
E-mel : exco[at]najwanhalimi.com / najwan[at]selangor.gov.my

Alamat DUN:
Pusat Khidmat Masyarakat DUN Kota Anggerik,
G-08 Blok 2, TTDI Adina, Jalan Judo 13/45, Seksyen 13,
40100 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan

Nama : YANG BERHORMAT PUAN JAMALIAH BINTI JAMALUDDIN
Ahli Dewan Negeri : N36 BANDAR UTAMA
Jawatan : EXCO KESIHATAN AWAM & ALAM SEKITAR

Portfolio : PENGERUSI JAWATANKUASA TETAP KESIHATAN AWAM, ALAM SEKITAR, PERUBAHAN IKLIM & TEKNOLOGI HIJAU

Alamat Pejabat :
Pejabat Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor, Tingkat 2, Bangunan SSAAS, 40503 Shah Alam, Selangor
Nombor Telefon : 03-55447623
Nombor Faks : 03-55212339
E-mel : jamaliah.selangor[at]gmail.com

Alamat DUN:
Sedang dikemaskini

Nama : YANG BERHORMAT TUAN PAPPARAIDU A/L VERAMAN
Ahli Dewan Negeri : N52 BANTNG

Jawatan : EXCO SUMBER MANUSIA & PEMBASMIAN KEMISKINAN

Portfolio : PENGERUSI JAWATANKUASA TETAP SUMBER MANUSIA, PEMBASMIAN KEMISKINAN, HAL EHWAL ORANG ASAL & MINORITI

PENGERUSI BERSAMA
JAWATANKUASA KHAS AGAMA BUDDHA, KRISTIAN, HINDU, SIKH DAN TAO NEGERI SELANGOR (LIMAS)

Alamat Pejabat : 
Pejabat Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor, Tingkat 5, Bangunan SSAAS, 40503 Shah Alam, Selangor
Nombor Telefon : 03-55447305
Nombor Faks : 03-55106678
E-mel : excoofficepapparaidu[at]gmail.com

Alamat DUN:
Sedang dikemaskini

Nama : Y.B. TUAN DR. MOHAMMAD FAHMI BIN NGAH
Ahli Dewan Negeri : N32 SERI SETIA
Jawatan : EXCO AGAMA ISLAM & PEMBUDAYAAN INOVASI

Portfolio : PENGERUSI JAWATANKUASA TETAP HAL EHWAL AGAMA ISLAM, INDUSTRI HALAL, PEMBUDAYAAN SAINS, TEKNOLOGI & INOVASI (STI), INFRASTRUKTUR DIGITAL

Alamat Pejabat:
Pejabat Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor, Tingkat 14, Bangunan SSAAS, 40503 Shah Alam, Selangor
Nombor Telefon : 03-55447173
Nombor Faks : 03-55193335
E-mel : excodigitalselangor[at]gmail.com

Alamat DUN:
Sedang dikemaskini

facebook

Nama : Y.B. PUAN ANFAAL BINTI SAARI
Ahli Dewan Negeri : N15 TAMAN TEMPLER
Jawatan : EXCO PEMBANGUNAN WANITA & KEBAJIKAN MASYARAKAT

Portfolio : PENGERUSI JAWATANKUASA TETAP PEMBERDAYAAN WANITA & KELUARGA, KEBAJIKAN MASYARAKAT & EKONOMI PENJAGAAN (CARE ECONOMY)

Alamat Pejabat:
Pejabat Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor, Tingkat 15, Bangunan SSAAS, 40503 Shah Alam, Selangor
Nombor Telefon : 03-55447150
Nombor Faks : 03-55193329
E-mel : wanitakebajikan.selangor[at]gmail.com

Alamat DUN:
Sedang dikemaskini

 
 

Tarikh Akhir Kemaskini :: 27 September 2023 08:57 AM