JABATAN AGAMA ISLAM SELANGOR

Isnin, 29 May 2023 | 9 Zulkaedah 1444H | 08:05:37 AM
  BAHAGIAN

BAHAGIAN DAKWAH

Fungsi-Fungsi Unit

1.    UNIT UKHWAH

 • Merancang aktiviti penyebaran kefahaman Islam kepada masyarakat Islam dan bukan Islam.
 • Merancang pertemuan dengan wakil NGO's untuk melaksanakan aktiviti dakwah secara bersama.
 • Menyusun kelas kefahaman Islam kepada kumpulan sasaran.
 • Menyusun forum/seminar/bengkel dan konvensyen.
 • Menganjurkan program ziarah ke rumah orang tua/hospital/rumah perlindungan /pusat serenti/penjara.
 • Mengadakan perbincangan dengan badan NGO'S dalam menangani isu sensitive mengenai Islam.
 • Mengadakan kerjasama dengan semua Jabatan Agama Islam Negeri dan Jabatan Mufti dalam mengendalikan sebarang isu yang mencetuskan polemik/isu semasa.
 • Merancang program yang berkaitan dengan penerbitan, penulisan dan pengumpulan sebaran maklumat am di media cetak dan internet.
 • Mengurus program dakwah berbentuk wawancara, siaraya dan temubual/ dialog dimedia elektronik.

2.    UNIT PENERANGAN &PENERBITAN

 • Merangka dan menyusun program-program peningkatan syiar Islam.
 • Menyusun program penerangan berasaskan isu semasa yang mencemarkan Islam.
 • Menyediakan bahan penerbitan berunsur Islam dan motivasi dalam bahasa utama seperti Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Bahasa Tamil dan Bahasa Mandarin.
 • Menerbitkan buletin dakwah dan majalah berkala untuk semua lapisan masyarakat.
 • Mengadakan usaha terjemahan buku/risalah ke dalam bahasa lain atau dari bahasa lain ke Bahasa Malaysia.
 • Mengadakan usaha sama penerbitan yang difikirkan sesuai.

3.   UNIT DAKWAH & TARBIAH

 • Merancang dan memantau Program Dakwah di Ibu Pejabat dan Daerah.
 • Menyusun program dakwah belia/ remaja/wanita dan orang kurang upaya.
 • Menyusun program dakwah khas untuk Pegawai/kakitangan.
 • Menyusun program dakwah untuk warga industri. 
 • Kursus Pengurusan Jenazah.
 • Menguruskan permohonan penceramah.
 • Menguruskan permohonan tauliah mengajar/berceramah di Selangor.
 • Menguruskan pengeluaran kad tauliah mengajar/berceramah.
 • Menguruskan kebenaran sokongan visa belajar/mengajar.

4.   UNIT PENTADBIRAN

 • Menerima dan merekod surat dari dalam dan luar.
 • Mengurus fail terbuka dan sulit.
 • Mengurus aduan pelanggan.
 • Mengurus rekod cuti pegawai/kakitangan.
 • Mengurus rekod harta modal/ inventori/peralatan pejabat dan pengedaran risalah.
 • Menyediakan peralatan siaraya bagi program keagamaan dan majlis-majlis rasmi kerajaan.
 • Menghantar laporan program Dakwah ke Unit ICT untuk disiar di laman web JAIS.
 • Menyediakan anggaran bajet tahunan bagi aktiviti semua unit.
 • Memantau peruntukan kewangan Bahagian Dakwah dan Daerah.
 • Menguruskan permohonan perolehan Bahagian.
 • Menguruskan permohonan tuntutan elaun mengajar Kelas Dewasa Al-Quran dan Isbat Hafaz Al-Quran.
 • Menjadi urus setia Mesyuarat Jabatan/urus setia program Bahagian Dakwah dan Jabatan.

Visi

" Beriltizam Menerajui Gerak Kerja Dakwah Terunggul Dalam Memartabatkan Islam & Melestarikan Ummah "

Misi

" Menjana Kredibiliti & Kecemerlangan Dakwah Secara Efektif, Energetik, Hikmah, Holistik & Profesional."

Objektif

 • Melaksanakan Tuntutan Dakwah Dengan Penuh Iltizam Kepada Masyarakat Melalui Pelbagai Methodologi.
 • Mempelbagaikan Pendekatan, Strategi & Kemahiran Berdakwah Di Kalangan Pendakwah.
 • Memantapkan & Memperkukuhkan Akidah, Syariah & Akhlak Umat Islam.
 • Melaksanakan Dakwah Kontemporari Yang Bersinergi Bersama Agensi Pelaksanaan Dakwah.

Direktori Kakitangan

Bahagian Dakwah

Bahagian Dakwah » Dakwah

No
Nama/Jawatan
Gred
Maklumat Perhubungan
1
Sabariah Binti Salleh
Ketua Penolong Pengarah
Gred S52
 03-55143515
  
 sabariah[at]jais.gov.my
S52
 03-55143515
 sabariah[at]jais.gov.my

Bahagian Dakwah » Unit Pentadbiran

No
Nama/Jawatan
Gred
Maklumat Perhubungan
2
Nazlee binti Musinan
Ketua Pembantu Tadbir
Gred N22
 3511
  
 nazlee[at]jais.gov.my
N22
 3511
 nazlee[at]jais.gov.my
3
Rafidah binti Bakhtiar
Pembantu Tadbir
Gred N22 (KUP)
 3509
  
 rafidah[at]jais.gov.my
N22 (KUP)
 3509
 rafidah[at]jais.gov.my
4
Mohamad Jainal Bin Zakariah
Juruaudio Visual
 3516
  
 jainal[at]jais.gov.my
 3516
 jainal[at]jais.gov.my
5
Mohamad Razid Bin Mohd Salleh
Juruaudio Visual
 3516
  
 razid[at]jais.gov.my
 3516
 razid[at]jais.gov.my
6
Nurul Izma binti Mat Yasin
Pembantu Tadbir
Gred N19
 3590
  
 nurulizma[at]jais.gov.my
N19
 3590
 nurulizma[at]jais.gov.my
7
Mohd Amirul Nadli Bin Md Azmi
Pembantu Tadbir
Gred N19   
 amirulnadli[at]jais.gov.my
N19
 amirulnadli[at]jais.gov.my
8
Fahteha binti Mohd Ribot
Pembantu Operasi
Gred N11
 1070
  
 fahteha[at]jais.gov.my
N11
 1070
 fahteha[at]jais.gov.my

Bahagian Dakwah » Unit Penerangan & Penerbitan

No
Nama/Jawatan
Gred
Maklumat Perhubungan
9
Kosong
Penolong Pengarah
 3493
 3493
10
Suhaimi Bin Ahmad Wakid
Pegawai Hal Ehwal Islam
Gred S44
 3622
  
 suhaimi[at]jais.gov.my
S44
 3622
 suhaimi[at]jais.gov.my
11
Maifuzah Binti Jaid
Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam Kanan
Gred S32
 3504
  
 maifuzah[at]jais.gov.my
S32
 3504
 maifuzah[at]jais.gov.my
12
Rosly bin Mohamed Arus
Pembantu Hal Ehwal Islam Kanan
Gred S26
 3590
  
 rosly[at]jais.gov.my
S26
 3590
 rosly[at]jais.gov.my
13
Norliza binti Erhan
Pembantu Hal Ehwal Islam
Gred S19
 3507
  
 norliza[at]jais.gov.my
S19
 3507
 norliza[at]jais.gov.my
14
Mohd Zaki bin Selamat
Pembantu Hal Ehwal Islam
Gred S19
 3507
  
 zaki[at]jais.gov.my
S19
 3507
 zaki[at]jais.gov.my

Bahagian Dakwah » Unit Ukhuwah

No
Nama/Jawatan
Gred
Maklumat Perhubungan
15
Abdul Rahim Bin Salleh
Penolong Pengarah Kanan
Gred S44   
 abdulrahim[at]jais.gov.my
S44
 abdulrahim[at]jais.gov.my
16
Noor Azizah binti Masnan
Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam Kanan
Gred S32
 3646
  
 azizah[at]jais.gov.my
S32
 3646
 azizah[at]jais.gov.my

Bahagian Dakwah » Seksyen Kefahaman Islam & Dakwah Bil Hal

No
Nama/Jawatan
Gred
Maklumat Perhubungan
17
Afida bt Zainudin
Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam Kanan
Gred S32
 3644
  
 afida[at]jais.gov.my
S32
 3644
 afida[at]jais.gov.my
18
Rosmahani binti Hamit
Pembantu Hal Ehwal Islam
Gred S19
 3579
  
 rosmahani[at]jais.gov.my
S19
 3579
 rosmahani[at]jais.gov.my
19
Mohd Rafiq Hazwan bin Mohamad Rusnin
Pembantu Hal Ehwal Islam
Gred S19
 3505
  
 rafiq[at]jais.gov.my
S19
 3505
 rafiq[at]jais.gov.my
20
Abd Hadi Inwan bin Khalid
Pembantu Hal Ehwal Islam
Gred S19
 3505
  
 hadi[at]jais.gov.my
S19
 3505
 hadi[at]jais.gov.my
21
M.Zira Afif Bin Khanif
Pembantu Hal Ehwal Islam
Gred S19
 3505
  
 mziraafif[at]jais.gov.my
S19
 3505
 mziraafif[at]jais.gov.my

Bahagian Dakwah » Seksyen Pembangunan Dakwah Bil Hal

No
Nama/Jawatan
Gred
Maklumat Perhubungan
22
Kosong
Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam
 3501
 3501
23
Norhazanah binti Sarlan
Pembantu Hal Ehwal Islam Kanan
 3657
  
 hazanah[at]jais.gov.my
 3657
 hazanah[at]jais.gov.my
24
Siti Normasnah binti Tamrin
Pembantu Hal Ehwal Islam
 3501
 3501
25
Norshuhada binti Razali
Pembantu Hal Ehwal Islam
Gred S19
 3579
  
 shuhada[at]jais.gov.my
S19
 3579
 shuhada[at]jais.gov.my
26
Badrul Lutfie Bin Johdi
Pembantu Hal Ehwal Islam
 3579
  
 lutfie[at]jais.gov.my
 3579
 lutfie[at]jais.gov.my
27
Hairol Nizam binti Jamilon
Pembantu Hal Ehwal Islam
 3579
 3579

Bahagian Dakwah » Unit Dakwah & Tarbiah

No
Nama/Jawatan
Gred
Maklumat Perhubungan
28
Rizal bin Ramli
Penolong Pengarah Kanan
Gred S44   
 rizal[at]jais.gov.my
S44
 rizal[at]jais.gov.my

Bahagian Dakwah » Seksyen Tauliah

No
Nama/Jawatan
Gred
Maklumat Perhubungan
29
Siti Mariam Binti Safii
Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam
Gred S29
 3514
  
 mariam[at]jais.gov.my
S29
 3514
 mariam[at]jais.gov.my
30
Zahidah binti Zainal Abidin
Pembantu Hal Ehwal Islam
Gred S19
 3513
S19
 3513
31
Mohd Fadh Bin Haron
Pembantu Tadbir (P/O)
Gred N19
 3513
  
 fahd[at]jais.gov.my
N19
 3513
 fahd[at]jais.gov.my
32
Nurul Syuhada Binti Azhar
Pembantu Tadbir
Gred N19
 3513
  
 syuhada[at]jais.gov.my
N19
 3513
 syuhada[at]jais.gov.my
33
Mohd Isa bin Sharkawi
Pembantu Hal Ehwal Islam
Gred S19
 3512
  
 isa[at]jais.gov.my
S19
 3512
 isa[at]jais.gov.my

Bahagian Dakwah » Seksyen Pembangunan Insan

No
Nama/Jawatan
Gred
Maklumat Perhubungan
34
Noor Atiqah Bt Mohammed Pauzi
Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam
Gred S29
 3572
S29
 3572
35
Faridah Binti Ahmad Sarat
Pembantu Hal Ehwal Islam
Gred S19
 3512
  
 faridah.sarat[at]jais.gov.my
S19
 3512
 faridah.sarat[at]jais.gov.my
36
Intan Maizura binti Badrol
Pembantu Hal Ehwal Islam
Gred S19
 3513
  
 intan[at]jais.gov.my
S19
 3513
 intan[at]jais.gov.my

Tarikh Akhir Kemaskini :: 14 Januari 2021 08:15 PM