JABATAN AGAMA ISLAM SELANGOR

Sabtu, 02 Dec 2023 | 18 Jamadilawal 1445H
  BAHAGIAN

BAHAGIAN DAKWAH

Fungsi-Fungsi Unit

1.    UNIT UKHWAH

 • Merancang aktiviti penyebaran kefahaman Islam kepada masyarakat Islam dan bukan Islam.
 • Merancang pertemuan dengan wakil NGO's untuk melaksanakan aktiviti dakwah secara bersama.
 • Menyusun kelas kefahaman Islam kepada kumpulan sasaran.
 • Menyusun forum/seminar/bengkel dan konvensyen.
 • Menganjurkan program ziarah ke rumah orang tua/hospital/rumah perlindungan /pusat serenti/penjara.
 • Mengadakan perbincangan dengan badan NGO'S dalam menangani isu sensitive mengenai Islam.
 • Mengadakan kerjasama dengan semua Jabatan Agama Islam Negeri dan Jabatan Mufti dalam mengendalikan sebarang isu yang mencetuskan polemik/isu semasa.
 • Merancang program yang berkaitan dengan penerbitan, penulisan dan pengumpulan sebaran maklumat am di media cetak dan internet.
 • Mengurus program dakwah berbentuk wawancara, siaraya dan temubual/ dialog dimedia elektronik.

2.    UNIT PENERANGAN &PENERBITAN

 • Merangka dan menyusun program-program peningkatan syiar Islam.
 • Menyusun program penerangan berasaskan isu semasa yang mencemarkan Islam.
 • Menyediakan bahan penerbitan berunsur Islam dan motivasi dalam bahasa utama seperti Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Bahasa Tamil dan Bahasa Mandarin.
 • Menerbitkan buletin dakwah dan majalah berkala untuk semua lapisan masyarakat.
 • Mengadakan usaha terjemahan buku/risalah ke dalam bahasa lain atau dari bahasa lain ke Bahasa Malaysia.
 • Mengadakan usaha sama penerbitan yang difikirkan sesuai.

3.   UNIT DAKWAH & TARBIAH

 • Merancang dan memantau Program Dakwah di Ibu Pejabat dan Daerah.
 • Menyusun program dakwah belia/ remaja/wanita dan orang kurang upaya.
 • Menyusun program dakwah khas untuk Pegawai/kakitangan.
 • Menyusun program dakwah untuk warga industri. 
 • Kursus Pengurusan Jenazah.
 • Menguruskan permohonan penceramah.
 • Menguruskan permohonan tauliah mengajar/berceramah di Selangor.
 • Menguruskan pengeluaran kad tauliah mengajar/berceramah.
 • Menguruskan kebenaran sokongan visa belajar/mengajar.

4.   UNIT PENTADBIRAN

 • Menerima dan merekod surat dari dalam dan luar.
 • Mengurus fail terbuka dan sulit.
 • Mengurus aduan pelanggan.
 • Mengurus rekod cuti pegawai/kakitangan.
 • Mengurus rekod harta modal/ inventori/peralatan pejabat dan pengedaran risalah.
 • Menyediakan peralatan siaraya bagi program keagamaan dan majlis-majlis rasmi kerajaan.
 • Menghantar laporan program Dakwah ke Unit ICT untuk disiar di laman web JAIS.
 • Menyediakan anggaran bajet tahunan bagi aktiviti semua unit.
 • Memantau peruntukan kewangan Bahagian Dakwah dan Daerah.
 • Menguruskan permohonan perolehan Bahagian.
 • Menguruskan permohonan tuntutan elaun mengajar Kelas Dewasa Al-Quran dan Isbat Hafaz Al-Quran.
 • Menjadi urus setia Mesyuarat Jabatan/urus setia program Bahagian Dakwah dan Jabatan.

Visi

" Beriltizam Menerajui Gerak Kerja Dakwah Terunggul Dalam Memartabatkan Islam & Melestarikan Ummah "

Misi

" Menjana Kredibiliti & Kecemerlangan Dakwah Secara Efektif, Energetik, Hikmah, Holistik & Profesional."

Objektif

 • Melaksanakan Tuntutan Dakwah Dengan Penuh Iltizam Kepada Masyarakat Melalui Pelbagai Methodologi.
 • Mempelbagaikan Pendekatan, Strategi & Kemahiran Berdakwah Di Kalangan Pendakwah.
 • Memantapkan & Memperkukuhkan Akidah, Syariah & Akhlak Umat Islam.
 • Melaksanakan Dakwah Kontemporari Yang Bersinergi Bersama Agensi Pelaksanaan Dakwah.

Direktori Kakitangan

Bahagian Dakwah

Bahagian Dakwah » Dakwah

No
Nama/Jawatan
Gred
Maklumat Perhubungan
1
Sabariah Binti Salleh
Ketua Penolong Pengarah
Gred S52
 03-55143515
  
 sabariah[at]jais.gov.my
S52
 03-55143515
 sabariah[at]jais.gov.my

Bahagian Dakwah » Unit Pentadbiran

No
Nama/Jawatan
Gred
Maklumat Perhubungan
2
Mohd Saifulnizam bin Hasmawi
Ketua Pembantu Tadbir
Gred N22
 3511
  
 saiful[at]jais.gov.my
N22
 3511
 saiful[at]jais.gov.my
3
Rafidah binti Bakhtiar
Pembantu Tadbir
Gred N22 (KUP)
 3509
  
 rafidah[at]jais.gov.my
N22 (KUP)
 3509
 rafidah[at]jais.gov.my
4
Nurul Izma binti Mat Yasin
Pembantu Tadbir
Gred N22 (TBK)
 3590
  
 nurul_izma[at]jais.gov.my
N22 (TBK)
 3590
 nurul_izma[at]jais.gov.my
5
Mohamad Jainal Bin Zakariah
Juruaudio Visual (KUP)
Gred N22
 3516
N22
 3516
6
Mohamad Razid Bin Mohd Salleh
Juruaudio Visual (KUP)
Gred N22
 3516
  
 razid[at]jais.gov.my
N22
 3516
 razid[at]jais.gov.my
7
Mohd Amirul Nadli Bin Md Azmi
Pembantu Tadbir
Gred N19
 3516
  
 amirulnadli[at]jais.gov.my
N19
 3516
 amirulnadli[at]jais.gov.my
8
Fahteha binti Mohd Ribot
Pembantu Operasi
Gred N11
 1070
  
 fahteha[at]jais.gov.my
N11
 1070
 fahteha[at]jais.gov.my
9
Mohd Hambali bin Mohd Tafir
Pemandu
Gred H11
 3509
  
 hambali[at]jais.gov.my
H11
 3509
 hambali[at]jais.gov.my

Bahagian Dakwah » Unit Penerangan & Penerbitan

No
Nama/Jawatan
Gred
Maklumat Perhubungan
10
Firdaus bin Subhi
Penolong Pengarah
Gred S41
 3590
S41
 3590
11
Maifuzah Binti Jaid
Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam Kanan
Gred S32
 3504
  
 maifuzah[at]jais.gov.my
S32
 3504
 maifuzah[at]jais.gov.my
12
Norliza binti Erhan
Pembantu Hal Ehwal Islam
Gred S19
 3507
  
 norliza[at]jais.gov.my
S19
 3507
 norliza[at]jais.gov.my
13
Mohd Zaki bin Selamat
Pembantu Hal Ehwal Islam
Gred S19
 3507
  
 zaki[at]jais.gov.my
S19
 3507
 zaki[at]jais.gov.my
14
Abd Hadi Inwan bin Khalid
Pembantu Hal Ehwal Islam
Gred S19
 3590
  
 hadi[at]jais.gov.my
S19
 3590
 hadi[at]jais.gov.my

Bahagian Dakwah » Unit Ukhuwah

No
Nama/Jawatan
Gred
Maklumat Perhubungan
15
Suhaimi bin Ahmad Wakid
Penolong Pengarah Kanan
Gred S44
 3645
S44
 3645

Bahagian Dakwah » Seksyen Kefahaman Islam

No
Nama/Jawatan
Gred
Maklumat Perhubungan
16
Afida bt Zainudin
Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam Kanan
Gred S32
 3644
  
 afida[at]jais.gov.my
S32
 3644
 afida[at]jais.gov.my
17
Rosmahani binti Hamit
Pembantu Hal Ehwal Islam
Gred S19
 3579
  
 rosmahani[at]jais.gov.my
S19
 3579
 rosmahani[at]jais.gov.my
18
Mohd Rafiq Hazwan bin Mohamad Rusnin
Pembantu Hal Ehwal Islam
Gred S19
 3505
  
 rafiq[at]jais.gov.my
S19
 3505
 rafiq[at]jais.gov.my
19
M.Zira Afif Bin Khanif
Pembantu Hal Ehwal Islam
Gred S19
 3505
  
 mziraafif[at]jais.gov.my
S19
 3505
 mziraafif[at]jais.gov.my

Bahagian Dakwah » Seksyen Dakwah Bil Hal

No
Nama/Jawatan
Gred
Maklumat Perhubungan
20
Noor Atiqah Bt Mohammed Pauzi
Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam
Gred S29
 3580
  
 atikah[at]jais.gov.my
S29
 3580
 atikah[at]jais.gov.my
21
Norhazanah binti Sarlan
Pembantu Hal Ehwal Islam Kanan
Gred S26
 3657
  
 hazanah[at]jais.gov.my
S26
 3657
 hazanah[at]jais.gov.my
22
Norshuhada binti Razali
Pembantu Hal Ehwal Islam
Gred S19
 3579
  
 shuhada[at]jais.gov.my
S19
 3579
 shuhada[at]jais.gov.my
23
Siti Normasnah binti Tamrin
Pembantu Hal Ehwal Islam
Gred S19
 3501
S19
 3501
24
Hairol Nizam binti Jamilon
Pembantu Hal Ehwal Islam
 3579
 3579
25
Badrul Lutfie Bin Johdi
Pembantu Hal Ehwal Islam
 3579
  
 lutfie[at]jais.gov.my
 3579
 lutfie[at]jais.gov.my

Bahagian Dakwah » Seksyen Islah Masyarakat Orang Asli

No
Nama/Jawatan
Gred
Maklumat Perhubungan
26
Nur Nadhirah binti Hasiman
Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam
Gred S29
 3580
S29
 3580
27
Rosly bin Mohamed Arus
Pembantu Hal Ehwal Islam
Gred S22
 1140
  
 rosly[at]jais.gov.my
S22
 1140
 rosly[at]jais.gov.my

Bahagian Dakwah » Unit Dakwah & Tarbiah

No
Nama/Jawatan
Gred
Maklumat Perhubungan
28
Rizal bin Ramli
Penolong Pengarah Kanan
Gred S44   
 rizal[at]jais.gov.my
S44
 rizal[at]jais.gov.my

Bahagian Dakwah » Seksyen Tauliah

No
Nama/Jawatan
Gred
Maklumat Perhubungan
29
Noor Azizah binti Masnan
Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam Kanan
Gred S40
 3646
  
 azizah[at]jais.gov.my
S40
 3646
 azizah[at]jais.gov.my
30
Siti Mariam Binti Safii
Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam
Gred S29
 3514
  
 mariam[at]jais.gov.my
S29
 3514
 mariam[at]jais.gov.my
31
Zahidah binti Zainal Abidin
Pembantu Hal Ehwal Islam
Gred S19
 3513
S19
 3513
32
Mohd Isa bin Sharkawi
Pembantu Hal Ehwal Islam
Gred S19
 3512
  
 isa[at]jais.gov.my
S19
 3512
 isa[at]jais.gov.my
33
Mohd Fadh Bin Haron
Pembantu Tadbir (P/O)
Gred N19
 3513
  
 fahd[at]jais.gov.my
N19
 3513
 fahd[at]jais.gov.my
34
Nurul Syuhada Binti Azhar
Pembantu Tadbir
Gred N19
 3513
  
 syuhada[at]jais.gov.my
N19
 3513
 syuhada[at]jais.gov.my

Bahagian Dakwah » Seksyen Pembangunan Insan

No
Nama/Jawatan
Gred
Maklumat Perhubungan
35
Faridah Binti Ahmad Sarat
Pembantu Hal Ehwal Islam
Gred S19
 3512
  
 faridah.sarat[at]jais.gov.my
S19
 3512
 faridah.sarat[at]jais.gov.my
36
Intan Maizura binti Badrol
Pembantu Hal Ehwal Islam
Gred S19
 3512
  
 intan[at]jais.gov.my
S19
 3512
 intan[at]jais.gov.my

Tarikh Akhir Kemaskini :: 14 Januari 2021 08:15 PM