JABATAN AGAMA ISLAM SELANGOR

Isnin, 29 May 2023 | 9 Zulkaedah 1444H | 07:08:05 AM
  BAHAGIAN

BAHAGIAN PENGURUSAN PENGUATKUASAAN

 
PENGENALAN

Bahagian Pengurusan Penguatkuasaan,Jabatan Agama Islam Selangor adalah salah satu daripada 13 bahagian yang diwujudkan sebagai kuasa eksekutif bagi menjalan dan menggerakkan aktiviti Jabatan Agama Islam Selangor.

Bahagian Pengurusan Penguatkuasaan ditugaskan sebagai sayap yang memastikan tugas-tugas mencegah kemungkaran dan penguatkuasaan undang-undang dilaksanakan dengan berhemah, berhikmah, cekap, berani dan telus.

Bahagian ini telah melalui perkembangan yang pesat dari segi fungsi, keanggotaan, peralatan dan cara bekerja secara berperingkat-peringkat sejak tahun 1995.

Sehingga kini Bahagian Pengurusan Penguatkuasaan, Jabatan Agama Islam Selangor dianggotai oleh 115 orang anggota pelbagai kategori. Ini adalah jumlah anggota penguatkuasa agama teramai jika dibandingkan dengan anggota-anggota penguatkuasa Jabatan Agama Islam Negeri-negeri lain di Malaysia.

Bahagian Pengurusan Penguatkuasaan diketuai oleh seorang Timbalan Pengarah yang beribu pejabat di Tingkat 4, Menara Utara Bangunan Sultan Idris Shah, No.2 Persiaran Masjid Bukit SUK Seksyen 5, 40000 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan yang menguruskan hal ehwal pentadbiran, kakitangan dan siasatan serta keperluan logistik bahagian seluruh Negeri Selangor.

Bahagian ini telah mewujudkan Bilik Gerakan 24 (Hotline) jam yang beroperasi di Tingkat Bawah, Menara Utara, Bangunan Sultan Idris Shah, No. 2, Persiaran Masjid, Bukit SUK, Seksyen 5, 40000 Shah Alam, Selangor. Bahagian ini mempunyai 8 cawangan yang ditempatkan di setiap 8 daerah di seluruh Negeri Selangor bagi melaksanakan dasar-dasar & prinsip-prinsip yang sama dalam melaksanakan tugas.

Paradigma baru Bahagian Pengurusan Penguatkuasaan adalah cuba melihat bahawa penguatkuasaan undang-undang adalah sebahagian daripada tugas-tugas pencegahan.

Bahagian ini juga merupakan satu-satunya di Malaysia yang menubuhkan pasukan khas bagi menangani isu-isu umat Islam di Negeri Selangor dalam berbagai-bagai aspek yang terkeluar daripada penyelesaian undang-undang yang dinamakan Unit Tindakan Khas (UTK).

Rentetan itu, pelbagai langkah melalui konsep pencegahan dilaksanakan dalam menjalankan tugas agar penampilan dan kehadiran Pegawai Penguatkuasaan Agama JAIS, sentiasa dirasai ditengah-tengah masyarakat, antaranya mewajibkan pakaian seragam, memasang “Strike”, “Light Bar” dan “PA sistem” di kesemua kenderaan bahagian.

Bahagian ini adalah satu-satunya juga bahagian yang mewujudkan Bilik Gerakan 24 jam ( Hotline ). Sistem pengoperasiannya telah ditetapkan dengan dikendalikan oleh enam (6) orang yang dilantik khas bagi mengendalikan sistem maklumat sehenti (one stop centre) diperingkat Negeri Selangor. Mereka akan berhubung melalui talian telifon khas iaitu 03 55190398, 03 55190930 dan alat perhubungan “walkie Talkie” antara bilik gerakan dan Kumpulan Operasi / Kumpulan Pencegahan. Kumpulan ini dianggotai oleh 24 orang anggota yang bekerja secara waktu anjal. 

Sehingga kini, Bahagian Pengurusan Penguatkuasaan JAIS menjadi penanda aras kepada negeri-negeri lain untuk mempertingkatkan kecekapan dan keupayaan dalam berbagai aspek. 

Tingkat 4, Menara Utara, Bangunan Sultan Idris Shah, 40676 Shah Alam, Selangor.

PIAGAM PELANGGAN

 1. Memberikan nombor rujukan maklumat awam kepada pemberi maklumat sekiranya diminta selepas satu maklumat lengkap diterima.
 2. Memberi jawapan akuan terima don tindakan susulan yang akan diambil kepada semua surat menyurat yang diterima secara rasmi melalui pos/ berdaftar /faks don emel dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja dari tarikh minit KPP.
 3. Memberi maklum bolas terhadap aduan yang diterima melalui aplikasi Hotline JAIS dalam tempoh tidak melebihi 48 jam.
 4. Memberi maklum bolas terhadap permohonan laporan tangkapan dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh minit KPP.

Visi

Merealisasikan Khaira Al Ummah Melalui Penguatkuasaan Undang-Undang Syariah.

Misi

Melahirkan Pasukan Penguatkuasa Yang Berintegriti Dan Professional dalam melaksanakan Tugas-Tugas Penguatkuasaan Undang-Undang Syariah.

Objektif

Menguatkuasakan Undang-Undang Hal Ehwal Islam Dengan Penuh Integriti, Professional dan Efisien.

Objektif Kualiti

 • Pegawai lnkuiri (Pl) memberi maklumat berstatus For Futher Action (FFA) bagi kes jenayah syariah kepada Pegawai Penguatkuasa Agama (PPA) dalam tempoh tidak melebihi 12 jam untuk diambil tindakan.
 • PPA hendaklah melaksanakan tindakan penguatkuasaan dalam tempoh tidak melebihi 48 jam daripada maklumat berstatus For Futher Action (FFA) diterima.
 • Menghantar Kertas Siasatan ke Jabatan Pendakwaan Syariah Selangor (JPSS) dalam tempoh limo (5) hari setelah kertas siasatan disemak don disyorkan oleh Ketua Penolong Pengarah Sahagian Pengurusan Penguatkuasaan (KPP BPN).
 • Melengkapkan kertas siasatan bagi kes Matrimoni dalam tempoh 30 hari bekerja selepas pegawai penyiasat menerima arahan tentang suatu fail siasatan perlu dibuka. Bagi kes tertentu yang perlu lanjutan tempoh siasatan, hendaklah mendapatkan arahan melalui minit pada kertas siasatan daripada Penolong Pengarah Unit Siasatan Jenayah.
 • Melengkapkan kertas siasatan bagi kes Jenayah dalam tempoh 40 hari bekerja selepas pegawai penyiasat menerima arahan tentang suatu fail siasatan perlu dibuka. Bagi kes tertentu yang perlu lanjutan tempoh siasatan, hendaklah mendapatkan arahan melalui minit pada kertas siasatan daripada Penolong Pengarah Unit Siasatan Jenayah.
 • Melengkapkan semula kertas yang dikembalikan dalam tempoh tidak melebihi 20 hari bekerja selepas arahan diterima. Bagi kes tertentu yang perlu lanjutan tempoh siasatan, hendaklah mendapatkan arahan melalui minit pada kertas siasatan daripada Penolong Pengarah Unit Siasatan Jenayah.
 • Mengambil tindakan awalan terhadap maklumat berstatus Out Procedure (OP) dalam tempoh tidak melebihi sepuluh(10)hari bekerja setelah mendapat arahan dari KPP BPN.
 • Menamatkan aduan berstatus Keep In View (KIV) dalam tempoh sepuluh (10) hari sekiranya tiada maklumat lengkap daripadanya.

FUNGSI BAHAGIAN PENGURUSAN PENGUATKUASAAN

Unit Pentadbiran

 • Mengurus pengurusan pentadbiran bahagian seperti urusan pemfailan, urusan surat menyurat, urusan perkhidmatan kakitangan (kehadiran, cuti dan latihan), urusan aset serta harta modal dan perolehan.

Unit Gerakan

 • Mengurus penerimaan dan tindakan terhadap maklumat tentang suatu kesalahan, waran tangkap dan penjagaan orang yang ditahan (OKT) di Mahkamah di Negeri Selangor.

Unit Perundangan dan Kesalahan

 • Mengurus ketepatan fakta, isu-isu perundangan yang berkaitan dengan undang-undang Syariah dan penyediaan kertas siasatan (IP) seluruh Negeri Selangor untuk tujuan pendakwaan.

Unit Daftar dan Dekri

 • Mengurus pengurusan daftar, data dan sistem agar dapat dilaksanakan dengan lancar serta berkesan.

Direktori Kakitangan

Bahagian Penguatkuasaan

Bahagian Penguatkuasaan » Ketua Bahagian

No
Nama/Jawatan
Gred
Maklumat Perhubungan
1
Dr. Yusaini Bin Yusoff
Ketua Penolong Pengarah
Gred S48
 03-5514 3670
  
 dr.yusaini[at]jais.gov.my
S48
 03-5514 3670
 dr.yusaini[at]jais.gov.my

Bahagian Penguatkuasaan » Unit Pengurusan Penguatkuasaan

No
Nama/Jawatan
Gred
Maklumat Perhubungan
2
Nor Faisal Bin Mohd Leman
Penolong Pengarah Kanan
Gred S44
 3664
  
 norfaisal[at]jais.gov.my
S44
 3664
 norfaisal[at]jais.gov.my
3
Sharom Bin Maarof
Penolong Pengarah Kanan
Gred S44
 3667
  
 sharom[at]jais.gov.my
S44
 3667
 sharom[at]jais.gov.my
4
Zizul Naziha Binti Zulkifly
Penolong Pengarah
Gred S44
 2014
  
 naziha[at]jais.gov.my
S44
 2014
 naziha[at]jais.gov.my

Bahagian Penguatkuasaan » Unit Pentadbiran

No
Nama/Jawatan
Gred
Maklumat Perhubungan
5
Zamzam Bin Abu Hassan
Ketua Penbantu Tadbir
Gred N22
 2064
  
 zamzam[at]jais.gov.my
N22
 2064
 zamzam[at]jais.gov.my
6
Syuhada binti Ahmad Saifuddin
Pembantu Tadbir (P/O)
Gred N19
 3668
  
 syuhada[at]jais.gov.my
N19
 3668
 syuhada[at]jais.gov.my
7
Khairulazwat Bin Khamis
Pembantu Tadbir (P/O)
Gred N19
 3668
  
 azwat[at]jais.gov.my
N19
 3668
 azwat[at]jais.gov.my
8
Raziman Syah Bin Rahmat
Pembantu Tadbir (P/O)
Gred N19
 3799
N19
 3799
9
Siti Zuraidah Binti Mohd Yusri
Pembantu Operasi
Gred N11
 2064
  
 zuraidah[at]jais.gov.my
N11
 2064
 zuraidah[at]jais.gov.my
10
Mohd Zulkifli Bin Maskor
Pembantu Operasi
Gred N11
 2064
N11
 2064
11
Muhamad Hanafiah Binti Mat Lasa
Pemandu
Gred H11
 2100
  
 hanafiah[at]jais.gov.my
H11
 2100
 hanafiah[at]jais.gov.my

Bahagian Penguatkuasaan » Unit Siasatan Jenayah

No
Nama/Jawatan
Gred
Maklumat Perhubungan
12
Zizul Naziha Binti Zulkifly
Penolong Pengarah
Gred S44
 3662
  
 naziha[at]jais.gov.my
S44
 3662
 naziha[at]jais.gov.my
13
Nor Mazwin Binti Abdul Sammad
Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam
Gred S29
 2013
  
 mazwin[at]jais.gov.my
S29
 2013
 mazwin[at]jais.gov.my
14
Nordin Bin Bayadi
Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam
Gred S32
 2066
  
 nordin[at]jais.gov.my
S32
 2066
 nordin[at]jais.gov.my
15
Abdul Rahman Bin Hayat@Abcl Latif
Pembantu Hal Ehwal Islam Kanan
Gred S26
 3659
  
 rahman[at]jais.gov.my
S26
 3659
 rahman[at]jais.gov.my
16
Akmala Binti Md. Amin
Pembantu Hal Ehwal Islam Kanan
Gred S26
 2016
  
 akmala[at]jais.gov.my
S26
 2016
 akmala[at]jais.gov.my
17
Ahmad Januar Bin Sataris
Pembantu Hal Ehwal Islam Kanan
Gred S22
 2017
  
 ahmadjanuar[at]jais.gov.my
S22
 2017
 ahmadjanuar[at]jais.gov.my
18
Mohd Raclzi bin Saliman
Pembantu Hal Ehwal Islam
Gred S22
 3681
  
 radzi[at]jais.gov.my
S22
 3681
 radzi[at]jais.gov.my
19
Mohd Akmal Bin Haji Senin
Pembantu Hal Ehwal Islam
Gred S19
 3660
  
 akmal[at]jais.gov.my
S19
 3660
 akmal[at]jais.gov.my
20
Mohd Hairil Bin Md Busari
Pembantu Hal Ehwal Islam
Gred S19
 2016
  
 hairil[at]jais.gov.my
S19
 2016
 hairil[at]jais.gov.my
21
Mohd Sukri Bin Samsuddin
Pembantu Hal Ehwal Islam
Gred S19
 2063
  
 sukrisamsuddin[at]jais.gov.my
S19
 2063
 sukrisamsuddin[at]jais.gov.my
22
Mohd Kairi Bin Sahuclin
Pembantu Hal Ehwal Islam
Gred S19
 2066
  
 kairi[at]jais.gov.my
S19
 2066
 kairi[at]jais.gov.my
23
Mariah Binti Kabri
Pembantu Hal Ehwal Islam
Gred S19
 2066
  
 mariah[at]jais.gov.my
S19
 2066
 mariah[at]jais.gov.my
24
Siti Norhayu Binti Mohd Amri
Pembantu Hal Ehwal Islam
Gred S19
 2010
  
 norhayu[at]jais.gov.my
S19
 2010
 norhayu[at]jais.gov.my
25
Nurul Shazreena Binti Kaimin
Pembantu Hal Ehwal Islam
Gred S19
 2010
  
 nurul[at]jais.gov.my
S19
 2010
 nurul[at]jais.gov.my
26
Muhammad Abdul Jawad Bin Muhamecl Zamri
Pembantu Hal Ehwal Islam
Gred S19   
 jawad[at]jais.gov.my
S19
 jawad[at]jais.gov.my
27
Muhammad Azzam Bin Mohd Saleh
Pembantu Hal Ehwal Islam
Gred S19
 2010
S19
 2010

Bahagian Penguatkuasaan » Unit Penyelarasan & Koordinasi

No
Nama/Jawatan
Gred
Maklumat Perhubungan
28
Burhanudin Bin Abd. Halim
Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam
Gred S29
 3605
  
 burhanudin[at]jais.gov.my
S29
 3605
 burhanudin[at]jais.gov.my
29
Mohd Azwan Bin Ismail
Pembantu Hal Ehwal Islam
Gred S19
 2063
  
 mohdazwan[at]jais.gov.my
S19
 2063
 mohdazwan[at]jais.gov.my
30
Fatin Atikah Binti Mohamad Mustafa
Pembantu Hal Ehwal Islam
Gred S19
 2063
  
 fatin[at]jais.gov.my
S19
 2063
 fatin[at]jais.gov.my
31
Muhamad Saleh Bin Kasrin
Pembantu Hal Ehwal Islam
Gred S19
 1053
  
 saleh[at]jais.gov.my
S19
 1053
 saleh[at]jais.gov.my
32
Mohd Mafazi Zil Ikram Bin Misrol
Pembantu Hal Ehwal Islam
Gred S19
 1053
  
 mohdmafazi[at]jais.gov.my
S19
 1053
 mohdmafazi[at]jais.gov.my
33
Mohamed Hafiz Bin Abd Latip
Pembantu Hal Ehwal Islam
Gred S19
 1053
  
 mhafiz[at]jais.gov.my
S19
 1053
 mhafiz[at]jais.gov.my
34
Mohd Fakhri Bin Aluwi
Pembantu Hal Ehwal Islam
Gred S19
 1053
  
 fahkrialuwi[at]jais.gov.my
S19
 1053
 fahkrialuwi[at]jais.gov.my
35
Ahmad Farid Bin Ismail
Pembantu Hal Ehwal Islam
Gred S19
S19
36
Mohammad Muhaimin Bin Osthaman
Pembantu Hal Ehwal Islam
Gred S19
 1053
  
 muhaimin[at]jais.gov.my
S19
 1053
 muhaimin[at]jais.gov.my
37
Muhamad Farid Bin Rahman
Pembantu Hal Ehwal Islam
Gred S19
 1053
  
 faridrahman[at]jais.gov.my
S19
 1053
 faridrahman[at]jais.gov.my
38
Nur Akilah Binti Mohamad
Pembantu Hal Ehwal Islam
Gred S19
 1053
  
 nurakilah[at]jais.gov.my
S19
 1053
 nurakilah[at]jais.gov.my
39
Aznor Adilah Binti Ab Rahman
Pembantu Hal Ehwal Islam
Gred S19
 1053
  
 aznoradilah[at]jais.gov.my
S19
 1053
 aznoradilah[at]jais.gov.my
40
Mohd Azwan Bin Hairuddin
Pembantu Hal Ehwal Islam
Gred S19
 1053
  
 azwanhairuddin[at]jais.gov.my
S19
 1053
 azwanhairuddin[at]jais.gov.my
41
Mohd Faizal Bin Mohd Aziz
Pembantu Hal Ehwal Islam
Gred S19
 1053
  
 faizalaziz[at]jais.gov.my
S19
 1053
 faizalaziz[at]jais.gov.my
42
Mohd Zailani Bin Juni
Pembantu Hal Ehwal Islam
Gred S19
 1053
  
 zailani[at]jais.gov.my
S19
 1053
 zailani[at]jais.gov.my
43
Mohamad Azizi Bin Satibi
Pembantu Hal Ehwal Islam
Gred S19
 1053
  
 azizi.satibi[at]jais.gov.my
S19
 1053
 azizi.satibi[at]jais.gov.my
44
Nor Fazita Binti Ahmad Pouzi
Pembantu Hal Ehwal Islam
Gred S19
 1053
  
 norfazita[at]jais.gov.my
S19
 1053
 norfazita[at]jais.gov.my
45
Mohd Nurfaiz Bin Mad Dailan
Pembantu Hal Ehwal Islam
Gred S19
 1053
  
 nurfaiz[at]jais.gov.my
S19
 1053
 nurfaiz[at]jais.gov.my
46
Khairil Fikri Bin Ahmad Paiman
Pembantu Hal Ehwal Islam
Gred S19
 1053
  
 fikri[at]jais.gov.my
S19
 1053
 fikri[at]jais.gov.my
47
Firdaus Bin Ahmad Tarmizi
Pembantu Hal Ehwal Islam
Gred S19
 3605
  
 firdausahmad[at]jais.gov.my
S19
 3605
 firdausahmad[at]jais.gov.my
48
Mohd Khairul Bin Musa
Pembantu Hal Ehwal Islam
Gred S19
 1053
  
 khairul[at]jais.gov.my
S19
 1053
 khairul[at]jais.gov.my
49
Nurhidayat Bin Mohamed Kader
Pembantu Hal Ehwal Islam
Gred S19
 1053
  
 nhidayat[at]jais.gov.my
S19
 1053
 nhidayat[at]jais.gov.my
50
Fariha Binti Rahman
Pembantu Hal Ehwal Islam
Gred S19
 3777/3671
  
 fariha[at]jais.gov.my
S19
 3777/3671
 fariha[at]jais.gov.my
51
Zainorizzati Binti Mohd Jalani
Pembantu Hal Ehwal Islam
Gred S19
 1053
  
 zainorizzati[at]jais.gov.my
S19
 1053
 zainorizzati[at]jais.gov.my
52
Norhazrina Binti Saharudin
Pembantu Hal Ehwal Islam
Gred S19
 1053
  
 norhazrina[at]jais.gov.my
S19
 1053
 norhazrina[at]jais.gov.my
53
Siti Rohaya Aini Binti Abdullah Najib
Pembantu Hal Ehwal Islam
Gred S19
 1053
  
 rohayaaini[at]jais.gov.my
S19
 1053
 rohayaaini[at]jais.gov.my

Bahagian Penguatkuasaan » Inkuiri

No
Nama/Jawatan
Gred
Maklumat Perhubungan
54
Hotline 24 Jam
ADUAN BAHAGIAN PENGUATKUASAAN BAGI NEGERI SELANGOR SAHAJA
 1-800-88-2424
  
 penguatkuasaan[at]jais.gov.my / hotline[at]jais.gov.my
 1-800-88-2424
 penguatkuasaan[at]jais.gov.my / hotline[at]jais.gov.my
55
Hotline (Aduan)
ADUAN BAHAGIAN PENGUATKUASAAN BAGI NEGERI SELANGOR SAHAJA
 03-55190930
  
 penguatkuasaan[at]jais.gov.my / hotline[at]jais.gov.my
 03-55190930
 penguatkuasaan[at]jais.gov.my / hotline[at]jais.gov.my
56
Hotline (Aduan)
ADUAN BAHAGIAN PENGUATKUASAAN BAGI NEGERI SELANGOR SAHAJA
 03-55190398
  
 penguatkuasaan[at]jais.gov.my / hotline[at]jais.gov.my
 03-55190398
 penguatkuasaan[at]jais.gov.my / hotline[at]jais.gov.my

Tarikh Akhir Kemaskini :: 15 Julai 2022 07:31 AM